XỈU CHỦ MIỀN TRUNG : 600.000 Đ

null Đánh lô đề xỉu chủ đã nhiều nhưng ăn thì ít, mất thì nhiều?

null Mệt mỏi đau đầu, càng đánh lại càng thua?

Bạn không biết điều gì xảy ra và làm sao để có thể kiếm tiền dễ dàng?

Số Chuẩn Siêu Vip sinh ra với mục tiêu đó, giúp cho mọi anh em đang khó khăn tài chính, chật vật vì lô đề có thể làm giàu nhanh chóng hơn nữa.

Hệ thống Học Máy - Machine Learning luôn chạy ngày đêm để tiên đoán các bộ số chuẩn xác. Với nhiều gói cầu phù hợp nhiều nhu cầu anh em.

Hãy trải nghiệm, chúng tôi đảm bảo bạn sẽ không thất vọng!

nullnullnullnullnull

Ngay ngày hôm nay, hãy mua gói cầu yêu thích để trở lên giàu có. Đừng hỏi, đừng nghi ngờ, mà hãy trải nghiệm!

nullHệ thống cho phép nạp nhiều lần với thẻ điện thoại Vietel, Vina, Mobiphone, sẽ tự động hiện số khi nạp đầy đủ!

nullĐội ngũ nhân sự của chúng tôi luôn luôn bên bạn!

ĐÁNH CHẮC THẮNG CHẮC NHÉ ANH EM!

NẠP THẺ ĐỂ NHẬN SỐ TẠI ĐÂY
CHÚ Ý NẠP THẺ:chọn sai mệnh giá có thể mất thẻ
Kiểm tra kết quả
THỐNG KÊ KẾT QUẢ Xỉu Chủ Miền Trung
Ngày Xỉu Chủ Miền Trung Kết quả
24/01/2022 Click vào lấy số ngay
23/01/2022 Khánh Hòa 230, Kon Tum 832 Win Khánh Hòa 230
22/01/2022 Đà Nẵng 342, Đắc Nông 992, Quảng Ngãi 298 Win Đà Nẵng 342, Win Đắc Nông 992
21/01/2022 Gia Lai 749, Ninh Thuận 093 Win Gia Lai 749, Win Ninh Thuận 093
20/01/2022 Bình Định 295, Quảng Bình 606, Quảng Trị 975 Win Bình Định 295, Win Quảng Bình 606, Win Quảng Trị 975
19/01/2022 Đà Nẵng 836, Khánh Hòa 963 Win Khánh Hòa 963
18/01/2022 Đắc Lắc 749, Quảng Nam 332 Win Đắc Lắc 749, Win Quảng Nam 332
17/01/2022 Phú Yên 264, Thừa Thiên Huế 131 Win Thừa Thiên Huế 131
16/01/2022 Khánh Hòa 609, Kon Tum 145 Win Khánh Hòa 609, Win Kon Tum 145
15/01/2022 Đà Nẵng 700, Đắc Nông 038, Quảng Ngãi 947 Win Đà Nẵng 700, Win Đắc Nông 038, Win Quảng Ngãi 947
14/01/2022 Gia Lai 334, Ninh Thuận 770 Win Gia Lai 334
13/01/2022 Bình Định 609, Quảng Bình 073, Quảng Trị 095 Win Bình Định 609, Win Quảng Bình 073, Win Quảng Trị 095
12/01/2022 Đà Nẵng 241, Khánh Hòa 139 Win Khánh Hòa 139
11/01/2022 Đắc Lắc 867, Quảng Nam 909 Win Đắc Lắc 867
10/01/2022 Phú Yên 495, Thừa Thiên Huế 738 Win Phú Yên 495, Win Thừa Thiên Huế 738
09/01/2022 Khánh Hòa 807, Kon Tum 880 Miss
08/01/2022 Đà Nẵng 222, Đắc Nông 253, Quảng Ngãi 308 Win Đà Nẵng 222, Win Quảng Ngãi 308
07/01/2022 Gia Lai 712, Ninh Thuận 577 Win Ninh Thuận 577
06/01/2022 Bình Định 396, Quảng Bình 996, Quảng Trị 654 Win Bình Định 396, Win Quảng Bình 996, Win Quảng Trị 654
05/01/2022 Đà Nẵng 537, Khánh Hòa 565 Win Khánh Hòa 565
04/01/2022 Đắc Lắc 436, Quảng Nam 746 Win Đắc Lắc 436, Win Quảng Nam 746
03/01/2022 Phú Yên 603, Thừa Thiên Huế 897 Win Phú Yên 603, Win Thừa Thiên Huế 897
02/01/2022 Khánh Hòa 169, Kon Tum 866 Win Khánh Hòa 169, Win Kon Tum 866
01/01/2022 Đà Nẵng 756, Đắc Nông 941, Quảng Ngãi 902 Win Đà Nẵng 756
31/12/2021 Gia Lai 919, Ninh Thuận 882 Win Gia Lai 919
30/12/2021 Bình Định 154, Quảng Bình 272, Quảng Trị 554 Win Quảng Bình 272, Win Quảng Trị 554
29/12/2021 Đà Nẵng 276, Khánh Hòa 552 Win Đà Nẵng 276, Win Khánh Hòa 552
28/12/2021 Đắc Lắc 964, Quảng Nam 348 Win Quảng Nam 348
27/12/2021 Phú Yên 703, Thừa Thiên Huế 469 Win Thừa Thiên Huế 469
26/12/2021 Khánh Hòa 935, Kon Tum 974 Win Khánh Hòa 935
25/12/2021 Đà Nẵng 835, Đắc Nông 868, Quảng Ngãi 365 Win Đắc Nông 868
24/12/2021 Gia Lai 373, Ninh Thuận 010 Win Gia Lai 373, Win Ninh Thuận 010
23/12/2021 Bình Định 274, Quảng Bình 355, Quảng Trị 521 Win Quảng Bình 355, Win Quảng Trị 521
22/12/2021 Đà Nẵng 483, Khánh Hòa 352 Win Đà Nẵng 483, Win Khánh Hòa 352
21/12/2021 Đắc Lắc 588, Quảng Nam 108 Win Quảng Nam 108
20/12/2021 Phú Yên 260, Thừa Thiên Huế 386 Win Phú Yên 260
19/12/2021 Khánh Hòa 934, Kon Tum 904 Win Kon Tum 904
18/12/2021 Đà Nẵng 737, Đắc Nông 492, Quảng Ngãi 842 Win Đà Nẵng 737
17/12/2021 Gia Lai 473, Ninh Thuận 977 Win Gia Lai 473, Win Ninh Thuận 977
16/12/2021 Bình Định 228, Quảng Bình 166, Quảng Trị 469 Win Quảng Bình 166
15/12/2021 Đà Nẵng 916, Khánh Hòa 301 Win Đà Nẵng 916
14/12/2021 Đắc Lắc 560, Quảng Nam 872 Win Quảng Nam 872
13/12/2021 Phú Yên 484, Thừa Thiên Huế 188 Win Thừa Thiên Huế 188
12/12/2021 Khánh Hòa 159, Kon Tum 163 Win Khánh Hòa 159, Win Kon Tum 163
11/12/2021 Đà Nẵng 065, Đắc Nông 914, Quảng Ngãi 328 Win Đà Nẵng 065, Win Quảng Ngãi 328
10/12/2021 Gia Lai 021, Ninh Thuận 748 Win Gia Lai 021, Win Ninh Thuận 748
09/12/2021 Bình Định 688, Quảng Bình 718, Quảng Trị 380 Win Quảng Bình 718, Win Quảng Trị 380
08/12/2021 Đà Nẵng 944, Khánh Hòa 125 Win Đà Nẵng 944, Win Khánh Hòa 125
07/12/2021 Đắc Lắc 774, Quảng Nam 857 Win Quảng Nam 857
06/12/2021 Phú Yên 429, Thừa Thiên Huế 048 Win Phú Yên 429, Win Thừa Thiên Huế 048
05/12/2021 Khánh Hòa 752, Kon Tum 066 Win Khánh Hòa 752, Win Kon Tum 066
04/12/2021 Đà Nẵng 605, Đắc Nông 368, Quảng Ngãi 181 Win Đà Nẵng 605, Win Quảng Ngãi 181
03/12/2021 Gia Lai 242, Ninh Thuận 142 Win Gia Lai 242, Win Ninh Thuận 142
02/12/2021 Bình Định 986, Quảng Bình 593, Quảng Trị 053 Win Bình Định 986, Win Quảng Bình 593, Win Quảng Trị 053
01/12/2021 Đà Nẵng 153, Khánh Hòa 500 Win Đà Nẵng 153
30/11/2021 Đắc Lắc 836, Quảng Nam 037 Win Đắc Lắc 836, Win Quảng Nam 037
29/11/2021 Phú Yên 851, Thừa Thiên Huế 335 Win Phú Yên 851, Win Thừa Thiên Huế 335
28/11/2021 Khánh Hòa 908, Kon Tum 062 Win Khánh Hòa 908, Win Kon Tum 062
27/11/2021 Đà Nẵng 718, Đắc Nông 356, Quảng Ngãi 129 Win Đắc Nông 356, Win Quảng Ngãi 129
26/11/2021 Gia Lai 459, Ninh Thuận 408 Win Gia Lai 459
25/11/2021 Bình Định 903, Quảng Bình 074, Quảng Trị 425 Win Bình Định 903, Win Quảng Bình 074, Win Quảng Trị 425
24/11/2021 Đà Nẵng 124, Khánh Hòa 671 Win Đà Nẵng 124
23/11/2021 Đắc Lắc 865, Quảng Nam 350 Win Quảng Nam 350
22/11/2021 Phú Yên 558, Thừa Thiên Huế 771 Win Thừa Thiên Huế 771
21/11/2021 Khánh Hòa 825, Kon Tum 881 Win Khánh Hòa 825, Win Kon Tum 881
20/11/2021 Đà Nẵng 452, Đắc Nông 163, Quảng Ngãi 844 Win Đắc Nông 163, Win Quảng Ngãi 844
19/11/2021 Gia Lai 959, Ninh Thuận 410 Win Gia Lai 959, Win Ninh Thuận 410
18/11/2021 Bình Định 703, Quảng Bình 596, Quảng Trị 899 Win Quảng Bình 596, Win Quảng Trị 899
17/11/2021 Đà Nẵng 542, Khánh Hòa 055 Win Đà Nẵng 542, Win Khánh Hòa 055
16/11/2021 Đắc Lắc 878, Quảng Nam 835 Win Đắc Lắc 878
15/11/2021 Phú Yên 678, Thừa Thiên Huế 800 Win Phú Yên 678, Win Thừa Thiên Huế 800
14/11/2021 Khánh Hòa 839, Kon Tum 643 Win Kon Tum 643
13/11/2021 Đà Nẵng 286, Đắc Nông 121, Quảng Ngãi 459 Win Đà Nẵng 286
12/11/2021 Gia Lai 080, Ninh Thuận 737 Win Gia Lai 080
11/11/2021 Bình Định 927, Quảng Bình 373, Quảng Trị 172 Win Bình Định 927, Win Quảng Trị 172
10/11/2021 Đà Nẵng 664, Khánh Hòa 660 Win Đà Nẵng 664, Win Khánh Hòa 660
09/11/2021 Đắc Lắc 728, Quảng Nam 537 Win Đắc Lắc 728, Win Quảng Nam 537
08/11/2021 Phú Yên 380, Thừa Thiên Huế 334 Win Phú Yên 380
07/11/2021 Khánh Hòa 257, Kon Tum 912 Win Khánh Hòa 257
06/11/2021 Đà Nẵng 768, Đắc Nông 808, Quảng Ngãi 662 Win Đà Nẵng 768, Win Đắc Nông 808, Win Quảng Ngãi 662
05/11/2021 Gia Lai 483, Ninh Thuận 628 Win Gia Lai 483, Win Ninh Thuận 628
04/11/2021 Bình Định 778, Quảng Bình 026, Quảng Trị 850 Win Quảng Bình 026, Win Quảng Trị 850
03/11/2021 Đà Nẵng 010, Khánh Hòa 535 Win Đà Nẵng 010
02/11/2021 Đắc Lắc 109, Quảng Nam 828 Win Đắc Lắc 109, Win Quảng Nam 828
01/11/2021 Phú Yên 334, Thừa Thiên Huế 501 Win Phú Yên 334, Win Thừa Thiên Huế 501
31/10/2021 Khánh Hòa 225, Kon Tum 656 Win Khánh Hòa 225
30/10/2021 Đà Nẵng 567, Đắc Nông 789, Quảng Ngãi 354 Win Đà Nẵng 567, Win Quảng Ngãi 354
29/10/2021 Gia Lai 118, Ninh Thuận 018 Win Gia Lai 118, Win Ninh Thuận 018
28/10/2021 Bình Định 258, Quảng Bình 851, Quảng Trị 210 Win Bình Định 258, Win Quảng Bình 851, Win Quảng Trị 210
27/10/2021 Đà Nẵng 491, Khánh Hòa 377 Win Đà Nẵng 491, Win Khánh Hòa 377
26/10/2021 Đắc Lắc 439, Quảng Nam 964 Win Đắc Lắc 439, Win Quảng Nam 964
25/10/2021 Phú Yên 123, Thừa Thiên Huế 726 Win Phú Yên 123, Win Thừa Thiên Huế 726
24/10/2021 Khánh Hòa 249, Kon Tum 238 Win Khánh Hòa 249, Win Kon Tum 238
23/10/2021 Đà Nẵng 947, Đắc Nông 407, Quảng Ngãi 425 Win Đà Nẵng 947, Win Đắc Nông 407
22/10/2021 Gia Lai 621, Ninh Thuận 692 Win Gia Lai 621
08/07/2021 Bình Định 870, Quảng Bình 667, Quảng Trị 546 Win Quảng Bình 667, Win Quảng Trị 546
07/07/2021 Đà Nẵng 123, Khánh Hòa 464 Win Khánh Hòa 464
06/07/2021 Đắc Lắc 814, Quảng Nam 130 Win Đắc Lắc 814, Win Quảng Nam 130
05/07/2021 Phú Yên 199, Thừa Thiên Huế 179 Win Phú Yên 199, Win Thừa Thiên Huế 179
04/07/2021 Khánh Hòa 138, Kon Tum 319 Win Khánh Hòa 138
03/07/2021 Đà Nẵng 161, Đắc Nông 703, Quảng Ngãi 147 Win Quảng Ngãi 147
02/07/2021 Gia Lai 059, Ninh Thuận 396 Win Gia Lai 059, Win Ninh Thuận 396
01/07/2021 Bình Định 876, Quảng Bình 502, Quảng Trị 924 Win Bình Định 876, Win Quảng Bình 502, Win Quảng Trị 924
30/06/2021 Đà Nẵng 682, Khánh Hòa 406 Win Khánh Hòa 406
29/06/2021 Đắc Lắc 482, Quảng Nam 166 Win Đắc Lắc 482, Win Quảng Nam 166
28/06/2021 Phú Yên 646, Thừa Thiên Huế 578 Win Phú Yên 646, Win Thừa Thiên Huế 578
27/06/2021 Khánh Hòa 681, Kon Tum 772 Win Khánh Hòa 681
26/06/2021 Đà Nẵng 667, Đắc Nông 136, Quảng Ngãi 729 Win Đà Nẵng 667
25/06/2021 Gia Lai 813, Ninh Thuận 353 Win Ninh Thuận 353
24/06/2021 Bình Định 397, Quảng Bình 714, Quảng Trị 112 Win Quảng Trị 112
23/06/2021 Đà Nẵng 055, Khánh Hòa 695 Win Đà Nẵng 055, Win Khánh Hòa 695
22/06/2021 Đắc Lắc 223, Quảng Nam 155 Win Quảng Nam 155
21/06/2021 Phú Yên 797, Thừa Thiên Huế 453 Win Phú Yên 797
20/06/2021 Khánh Hòa 658, Kon Tum 721 Win Khánh Hòa 658, Win Kon Tum 721
19/06/2021 Đà Nẵng 717, Đắc Nông 158, Quảng Ngãi 197 Win Đà Nẵng 717, Win Đắc Nông 158, Win Quảng Ngãi 197
18/06/2021 Gia Lai 915, Ninh Thuận 729 Win Gia Lai 915, Win Ninh Thuận 729
17/06/2021 Bình Định 607, Quảng Bình 581, Quảng Trị 490 Win Bình Định 607, Win Quảng Bình 581
16/06/2021 Đà Nẵng 987, Khánh Hòa 822 Win Đà Nẵng 987
15/06/2021 Đắc Lắc 871, Quảng Nam 341 Win Đắc Lắc 871, Win Quảng Nam 341
14/06/2021 Phú Yên 573, Thừa Thiên Huế 674 Win Phú Yên 573
13/06/2021 Khánh Hòa 870, Kon Tum 847 Win Khánh Hòa 870, Win Kon Tum 847
12/06/2021 Đà Nẵng 656, Đắc Nông 128, Quảng Ngãi 338 Win Đắc Nông 128, Win Quảng Ngãi 338
11/06/2021 Gia Lai 416, Ninh Thuận 428 Win Gia Lai 416, Win Ninh Thuận 428
10/06/2021 Bình Định 132, Quảng Bình 914, Quảng Trị 143 Win Bình Định 132, Win Quảng Trị 143
09/06/2021 Đà Nẵng 693, Khánh Hòa 789 Win Đà Nẵng 693, Win Khánh Hòa 789
08/06/2021 Đắc Lắc 843, Quảng Nam 991 Win Đắc Lắc 843, Win Quảng Nam 991
07/06/2021 Phú Yên 947, Thừa Thiên Huế 181 Win Thừa Thiên Huế 181
06/06/2021 Khánh Hòa 857, Kon Tum 871 Win Khánh Hòa 857, Win Kon Tum 871
05/06/2021 Đà Nẵng 815, Đắc Nông 762, Quảng Ngãi 324 Win Đà Nẵng 815, Win Quảng Ngãi 324
04/06/2021 Gia Lai 442, Ninh Thuận 506 Win Gia Lai 442, Win Ninh Thuận 506
03/06/2021 Bình Định 366, Quảng Bình 990, Quảng Trị 219 Win Bình Định 366, Win Quảng Bình 990, Win Quảng Trị 219
02/06/2021 Đà Nẵng 539, Khánh Hòa 222 Win Đà Nẵng 539, Win Khánh Hòa 222
01/06/2021 Đắc Lắc 772, Quảng Nam 700 Win Quảng Nam 700
31/05/2021 Phú Yên 469, Thừa Thiên Huế 379 Win Thừa Thiên Huế 379
30/05/2021 Khánh Hòa 527, Kon Tum 161 Win Kon Tum 161
29/05/2021 Đà Nẵng 324, Đắc Nông 799, Quảng Ngãi 928 Win Đà Nẵng 324, Win Đắc Nông 799, Win Quảng Ngãi 928
28/05/2021 Gia Lai 587, Ninh Thuận 441 Win Ninh Thuận 441
27/05/2021 Bình Định 204, Quảng Bình 436, Quảng Trị 712 Win Bình Định 204, Win Quảng Bình 436, Win Quảng Trị 712
26/05/2021 Đà Nẵng 627, Khánh Hòa 010 Win Khánh Hòa 010
25/05/2021 Đắc Lắc 452, Quảng Nam 690 Win Đắc Lắc 452, Win Quảng Nam 690
24/05/2021 Phú Yên 426, Thừa Thiên Huế 003 Win Phú Yên 426, Win Thừa Thiên Huế 003
23/05/2021 Khánh Hòa 062, Kon Tum 827 Win Khánh Hòa 062, Win Kon Tum 827
22/05/2021 Đà Nẵng 201, Đắc Nông 870, Quảng Ngãi 839 Win Đà Nẵng 201, Win Đắc Nông 870
21/05/2021 Gia Lai 734, Ninh Thuận 063 Win Gia Lai 734, Win Ninh Thuận 063
20/05/2021 Bình Định 721, Quảng Bình 849, Quảng Trị 384 Win Quảng Bình 849, Win Quảng Trị 384
19/05/2021 Đà Nẵng 119, Khánh Hòa 963 Miss
18/05/2021 Đắc Lắc 068, Quảng Nam 560 Win Đắc Lắc 068, Win Quảng Nam 560
17/05/2021 Phú Yên 891, Thừa Thiên Huế 543 Win Thừa Thiên Huế 543
16/05/2021 Khánh Hòa 162, Kon Tum 436 Win Khánh Hòa 162, Win Kon Tum 436
15/05/2021 Đà Nẵng 716, Đắc Nông 975, Quảng Ngãi 110 Win Đà Nẵng 716, Win Quảng Ngãi 110
14/05/2021 Gia Lai 802, Ninh Thuận 186 Win Gia Lai 802
13/05/2021 Bình Định 372, Quảng Bình 624, Quảng Trị 202 Win Bình Định 372, Win Quảng Bình 624, Win Quảng Trị 202
12/05/2021 Đà Nẵng 990, Khánh Hòa 922 Win Đà Nẵng 990, Win Khánh Hòa 922
11/05/2021 Đắc Lắc 151, Quảng Nam 278 Miss
10/05/2021 Phú Yên 860, Thừa Thiên Huế 732 Win Phú Yên 860, Win Thừa Thiên Huế 732
09/05/2021 Khánh Hòa 959, Kon Tum 332 Win Kon Tum 332
08/05/2021 Đà Nẵng 716, Đắc Nông 257, Quảng Ngãi 759 Win Đà Nẵng 716, Win Đắc Nông 257, Win Quảng Ngãi 759
07/05/2021 Gia Lai 808, Ninh Thuận 182 Win Gia Lai 808, Win Ninh Thuận 182
06/05/2021 Bình Định 731, Quảng Bình 114, Quảng Trị 826 Win Bình Định 731, Win Quảng Bình 114, Win Quảng Trị 826
05/05/2021 Đà Nẵng 669, Khánh Hòa 801 Win Đà Nẵng 669, Win Khánh Hòa 801
04/05/2021 Đắc Lắc 802, Quảng Nam 711 Win Đắc Lắc 802, Win Quảng Nam 711
03/05/2021 Phú Yên 088, Thừa Thiên Huế 359 Win Phú Yên 088
02/05/2021 Khánh Hòa 925, Kon Tum 813 Win Khánh Hòa 925
01/05/2021 Đà Nẵng 127, Đắc Nông 461, Quảng Ngãi 901 Win Đà Nẵng 127, Win Đắc Nông 461, Win Quảng Ngãi 901
30/04/2021 Gia Lai 785, Ninh Thuận 804 Win Ninh Thuận 804
29/04/2021 Bình Định 802, Quảng Bình 656, Quảng Trị 101 Win Bình Định 802, Win Quảng Bình 656, Win Quảng Trị 101
28/04/2021 Đà Nẵng 022, Khánh Hòa 843 Win Đà Nẵng 022, Win Khánh Hòa 843
27/04/2021 Đắc Lắc 409, Quảng Nam 798 Win Đắc Lắc 409
26/04/2021 Phú Yên 969, Thừa Thiên Huế 103 Win Thừa Thiên Huế 103
25/04/2021 Khánh Hòa 568, Kon Tum 217 Win Khánh Hòa 568, Win Kon Tum 217
24/04/2021 Đà Nẵng 865, Đắc Nông 849, Quảng Ngãi 463 Win Đà Nẵng 865, Win Quảng Ngãi 463
23/04/2021 Gia Lai 403, Ninh Thuận 218 Win Ninh Thuận 218
22/04/2021 Bình Định 859, Quảng Bình 453, Quảng Trị 907 Win Bình Định 859, Win Quảng Trị 907
21/04/2021 Đà Nẵng 178, Khánh Hòa 424 Win Đà Nẵng 178, Win Khánh Hòa 424
20/04/2021 Đắc Lắc 394, Quảng Nam 979 Win Quảng Nam 979
19/04/2021 Phú Yên 089, Thừa Thiên Huế 658 Win Phú Yên 089
18/04/2021 Khánh Hòa 576, Kon Tum 918 Win Khánh Hòa 576
17/04/2021 Đà Nẵng 891, Đắc Nông 691, Quảng Ngãi 561 Win Đà Nẵng 891
16/04/2021 Gia Lai 375, Ninh Thuận 627 Win Ninh Thuận 627
15/04/2021 Bình Định 250, Quảng Bình 144, Quảng Trị 477 Win Bình Định 250, Win Quảng Bình 144
14/04/2021 Đà Nẵng -, Khánh Hòa 986 Win Đà Nẵng -
13/04/2021 Đắc Lắc 450, Quảng Nam 584 Win Đắc Lắc 450
12/04/2021 Phú Yên 088, Thừa Thiên Huế 572 Win Phú Yên 088, Win Thừa Thiên Huế 572
11/04/2021 Khánh Hòa 494, Kon Tum 993 Win Khánh Hòa 494, Win Kon Tum 993
10/04/2021 Đà Nẵng 401, Đắc Nông 196, Quảng Ngãi 756 Win Đà Nẵng 401
09/04/2021 Gia Lai 638, Ninh Thuận 570 Win Ninh Thuận 570
08/04/2021 Bình Định 531, Quảng Bình 845, Quảng Trị 287 Win Bình Định 531, Win Quảng Trị 287
07/04/2021 Đà Nẵng 304, Khánh Hòa 653 Win Khánh Hòa 653
06/04/2021 Đắc Lắc 385, Quảng Nam 012 Win Đắc Lắc 385, Win Quảng Nam 012
05/04/2021 Phú Yên 288, Thừa Thiên Huế 735 Win Phú Yên 288, Win Thừa Thiên Huế 735
04/04/2021 Khánh Hòa 517, Kon Tum 829 Win Khánh Hòa 517, Win Kon Tum 829
03/04/2021 Đà Nẵng 731, Đắc Nông 969, Quảng Ngãi 039 Win Đắc Nông 969, Win Quảng Ngãi 039
02/04/2021 Gia Lai 366, Ninh Thuận 276 Win Ninh Thuận 276
01/04/2021 Bình Định 662, Quảng Bình 460, Quảng Trị 608 Win Bình Định 662
31/03/2021 Đà Nẵng 725, Khánh Hòa 383 Win Đà Nẵng 725, Win Khánh Hòa 383
30/03/2021 Đắc Lắc 279, Quảng Nam 430 Win Quảng Nam 430
29/03/2021 Phú Yên 225, Thừa Thiên Huế 178 Win Phú Yên 225
28/03/2021 Khánh Hòa 543, Kon Tum 102 Miss
27/03/2021 Đà Nẵng 799, Đắc Nông 858, Quảng Ngãi 726 Win Đắc Nông 858
26/03/2021 Gia Lai 247, Ninh Thuận 974 Win Gia Lai 247
25/03/2021 Bình Định 264, Quảng Bình 821, Quảng Trị 137 Win Quảng Bình 821, Win Quảng Trị 137
24/03/2021 Đà Nẵng 113, Khánh Hòa 348 Win Đà Nẵng 113, Win Khánh Hòa 348
23/03/2021 Đắc Lắc 684, Quảng Nam 571 Win Đắc Lắc 684, Win Quảng Nam 571
22/03/2021 Phú Yên 365, Thừa Thiên Huế 600 Win Thừa Thiên Huế 600
21/03/2021 Khánh Hòa 122, Kon Tum 630 Win Khánh Hòa 122
20/03/2021 Đà Nẵng 544, Đắc Nông 711, Quảng Ngãi 966 Win Đà Nẵng 544, Win Đắc Nông 711, Win Quảng Ngãi 966
19/03/2021 Gia Lai 747, Ninh Thuận 304 Win Ninh Thuận 304
18/03/2021 Bình Định 521, Quảng Bình 213, Quảng Trị 239 Win Quảng Bình 213, Win Quảng Trị 239
17/03/2021 Đà Nẵng 423, Khánh Hòa 725 Win Đà Nẵng 423
16/03/2021 Đắc Lắc 065, Quảng Nam 287 Win Đắc Lắc 065
15/03/2021 Phú Yên 463, Thừa Thiên Huế 613 Win Phú Yên 463, Win Thừa Thiên Huế 613
14/03/2021 Khánh Hòa 933, Kon Tum 641 Win Khánh Hòa 933
13/03/2021 Đà Nẵng 551, Đắc Nông 453, Quảng Ngãi 245 Win Đắc Nông 453
12/03/2021 Gia Lai 587, Ninh Thuận 710 Win Ninh Thuận 710
11/03/2021 Bình Định 186, Quảng Bình 521, Quảng Trị 802 Win Bình Định 186, Win Quảng Bình 521
10/03/2021 Đà Nẵng 082, Khánh Hòa 514 Win Đà Nẵng 082, Win Khánh Hòa 514
09/03/2021 Đắc Lắc 393, Quảng Nam 378 Win Quảng Nam 378
08/03/2021 Phú Yên 529, Thừa Thiên Huế 263 Win Phú Yên 529, Win Thừa Thiên Huế 263
07/03/2021 Khánh Hòa 920, Kon Tum 484 Win Khánh Hòa 920, Win Kon Tum 484
06/03/2021 Đà Nẵng 901, Đắc Nông 114, Quảng Ngãi 445 Win Đắc Nông 114, Win Quảng Ngãi 445
05/03/2021 Gia Lai 592, Ninh Thuận 133 Win Gia Lai 592, Win Ninh Thuận 133
04/03/2021 Bình Định 813, Quảng Bình 815, Quảng Trị 594 Win Quảng Bình 815, Win Quảng Trị 594
03/03/2021 Đà Nẵng 173, Khánh Hòa 579 Win Đà Nẵng 173, Win Khánh Hòa 579
02/03/2021 Đắc Lắc 662, Quảng Nam 867 Win Quảng Nam 867
01/03/2021 Phú Yên 454, Thừa Thiên Huế 286 Win Thừa Thiên Huế 286
28/02/2021 Khánh Hòa 366, Kon Tum 759 Win Kon Tum 759
27/02/2021 Đà Nẵng 085, Đắc Nông 468, Quảng Ngãi 542 Win Đà Nẵng 085
26/02/2021 Gia Lai 215, Ninh Thuận 890 Miss
25/02/2021 Bình Định 659, Quảng Bình 820, Quảng Trị 276 Win Bình Định 659
24/02/2021 Đà Nẵng 051, Khánh Hòa 273 Win Đà Nẵng 051, Win Khánh Hòa 273
23/02/2021 Đắc Lắc 195, Quảng Nam 736 Win Đắc Lắc 195, Win Quảng Nam 736
22/02/2021 Phú Yên 785, Thừa Thiên Huế 420 Win Phú Yên 785, Win Thừa Thiên Huế 420
21/02/2021 Khánh Hòa 261, Kon Tum 692 Win Kon Tum 692
20/02/2021 Đà Nẵng 874, Đắc Nông 451, Quảng Ngãi 451 Win Quảng Ngãi 451
19/02/2021 Gia Lai 563, Ninh Thuận 872 Win Gia Lai 563, Win Ninh Thuận 872
18/02/2021 Bình Định 083, Quảng Bình 837, Quảng Trị 840 Win Bình Định 083, Win Quảng Bình 837
17/02/2021 Đà Nẵng 589, Khánh Hòa 650 Win Đà Nẵng 589, Win Khánh Hòa 650
16/02/2021 Đắc Lắc 619, Quảng Nam 351 Win Đắc Lắc 619
15/02/2021 Phú Yên 902, Thừa Thiên Huế 223 Win Thừa Thiên Huế 223
10/02/2021 Đà Nẵng 143, Khánh Hòa 181 Win Đà Nẵng 143, Win Khánh Hòa 181
09/02/2021 Đắc Lắc 832, Quảng Nam 440 Win Đắc Lắc 832
08/02/2021 Phú Yên 384, Thừa Thiên Huế 289 Win Thừa Thiên Huế 289
07/02/2021 Khánh Hòa 880, Kon Tum 019 Win Kon Tum 019
06/02/2021 Đà Nẵng 102, Đắc Nông 837, Quảng Ngãi 260 Win Đà Nẵng 102, Win Đắc Nông 837, Win Quảng Ngãi 260
05/02/2021 Gia Lai 196, Ninh Thuận 114 Win Gia Lai 196, Win Ninh Thuận 114
04/02/2021 Bình Định 839, Quảng Bình 608, Quảng Trị 590 Win Bình Định 839, Win Quảng Bình 608, Win Quảng Trị 590
03/02/2021 Đà Nẵng 263, Khánh Hòa 746 Win Đà Nẵng 263, Win Khánh Hòa 746
02/02/2021 Đắc Lắc 794, Quảng Nam 588 Win Đắc Lắc 794, Win Quảng Nam 588
01/02/2021 Phú Yên 841, Thừa Thiên Huế 631 Win Phú Yên 841
31/01/2021 Khánh Hòa 372, Kon Tum 126 Win Khánh Hòa 372
30/01/2021 Đà Nẵng 443, Đắc Nông 082, Quảng Ngãi 086 Win Đắc Nông 082, Win Quảng Ngãi 086
29/01/2021 Gia Lai 995, Ninh Thuận 868 Win Ninh Thuận 868
28/01/2021 Bình Định 039, Quảng Bình 458, Quảng Trị 495 Win Bình Định 039, Win Quảng Bình 458, Win Quảng Trị 495
27/01/2021 Đà Nẵng 697, Khánh Hòa 891 Win Đà Nẵng 697, Win Khánh Hòa 891
26/01/2021 Đắc Lắc 840, Quảng Nam 603 Win Đắc Lắc 840
25/01/2021 Phú Yên 388, Thừa Thiên Huế 954 Win Phú Yên 388, Win Thừa Thiên Huế 954
24/01/2021 Khánh Hòa 750, Kon Tum 748 Win Khánh Hòa 750, Win Kon Tum 748
23/01/2021 Đà Nẵng 182, Đắc Nông 837, Quảng Ngãi 668 Win Đà Nẵng 182, Win Quảng Ngãi 668
22/01/2021 Gia Lai 209, Ninh Thuận 531 Win Gia Lai 209
21/01/2021 Bình Định 386, Quảng Bình 852, Quảng Trị 505 Win Bình Định 386, Win Quảng Bình 852
20/01/2021 Đà Nẵng 152, Khánh Hòa 902 Win Đà Nẵng 152, Win Khánh Hòa 902
19/01/2021 Đắc Lắc 258, Quảng Nam 411 Win Đắc Lắc 258, Win Quảng Nam 411
18/01/2021 Phú Yên 089, Thừa Thiên Huế 791 Win Phú Yên 089, Win Thừa Thiên Huế 791
17/01/2021 Khánh Hòa 507, Kon Tum 448 Win Khánh Hòa 507, Win Kon Tum 448
16/01/2021 Đà Nẵng 308, Đắc Nông 778, Quảng Ngãi 761 Win Đắc Nông 778, Win Quảng Ngãi 761
15/01/2021 Gia Lai 822, Ninh Thuận 540 Win Ninh Thuận 540
14/01/2021 Bình Định 812, Quảng Bình 957, Quảng Trị 048 Win Bình Định 812, Win Quảng Bình 957, Win Quảng Trị 048
13/01/2021 Đà Nẵng 910, Khánh Hòa 716 Win Đà Nẵng 910, Win Khánh Hòa 716
12/01/2021 Đắc Lắc 791, Quảng Nam 978 Win Đắc Lắc 791
11/01/2021 Phú Yên 803, Thừa Thiên Huế 334 Win Phú Yên 803
10/01/2021 Khánh Hòa 621, Kon Tum 122 Win Khánh Hòa 621, Win Kon Tum 122
09/01/2021 Đà Nẵng 168, Đắc Nông 862, Quảng Ngãi 081 Win Đắc Nông 862, Win Quảng Ngãi 081
08/01/2021 Gia Lai 418, Ninh Thuận 402 Win Gia Lai 418, Win Ninh Thuận 402
07/01/2021 Bình Định 138, Quảng Bình 633, Quảng Trị 155 Miss
06/01/2021 Đà Nẵng 301, Khánh Hòa 666 Win Đà Nẵng 301
05/01/2021 Đắc Lắc 348, Quảng Nam 752 Win Đắc Lắc 348, Win Quảng Nam 752
04/01/2021 Phú Yên 382, Thừa Thiên Huế 464 Win Phú Yên 382, Win Thừa Thiên Huế 464
03/01/2021 Khánh Hòa 666, Kon Tum 720 Win Kon Tum 720
02/01/2021 Đà Nẵng 882, Đắc Nông 599, Quảng Ngãi 225 Win Đắc Nông 599, Win Quảng Ngãi 225
01/01/2021 Gia Lai 642, Ninh Thuận 302 Win Gia Lai 642, Win Ninh Thuận 302
31/12/2020 Bình Định 956, Quảng Bình 116, Quảng Trị 148 Win Bình Định 956, Win Quảng Bình 116
30/12/2020 Đà Nẵng 910, Khánh Hòa 564 Win Đà Nẵng 910
29/12/2020 Đắc Lắc 103, Quảng Nam 733 Win Đắc Lắc 103
28/12/2020 Phú Yên 446, Thừa Thiên Huế 480 Win Phú Yên 446, Win Thừa Thiên Huế 480
27/12/2020 Khánh Hòa 938, Kon Tum 200 Win Kon Tum 200
26/12/2020 Đà Nẵng 139, Đắc Nông 419, Quảng Ngãi 642 Win Đà Nẵng 139
25/12/2020 Gia Lai 195, Ninh Thuận 611 Win Gia Lai 195, Win Ninh Thuận 611
24/12/2020 Bình Định 266, Quảng Bình 038, Quảng Trị 304 Win Quảng Bình 038
23/12/2020 Đà Nẵng 489, Khánh Hòa 596 Win Đà Nẵng 489, Win Khánh Hòa 596
22/12/2020 Đắc Lắc 250, Quảng Nam 518 Win Đắc Lắc 250, Win Quảng Nam 518
21/12/2020 Phú Yên 363, Thừa Thiên Huế 885 Win Thừa Thiên Huế 885
20/12/2020 Khánh Hòa 855, Kon Tum 389 Win Kon Tum 389
19/12/2020 Đà Nẵng 684, Đắc Nông 930, Quảng Ngãi 636 Win Đà Nẵng 684, Win Quảng Ngãi 636
18/12/2020 Gia Lai 764, Ninh Thuận 535 Win Gia Lai 764, Win Ninh Thuận 535
17/12/2020 Bình Định 261, Quảng Bình 018, Quảng Trị 976 Win Bình Định 261, Win Quảng Bình 018
16/12/2020 Đà Nẵng 189, Khánh Hòa 982 Win Đà Nẵng 189, Win Khánh Hòa 982
15/12/2020 Đắc Lắc 846, Quảng Nam 250 Win Quảng Nam 250
14/12/2020 Phú Yên 839, Thừa Thiên Huế 340 Win Phú Yên 839, Win Thừa Thiên Huế 340
13/12/2020 Khánh Hòa 724, Kon Tum 275 Win Kon Tum 275
12/12/2020 Đà Nẵng 531, Đắc Nông 266, Quảng Ngãi 458 Win Đà Nẵng 531, Win Quảng Ngãi 458
11/12/2020 Gia Lai 873, Ninh Thuận 335 Win Ninh Thuận 335
10/12/2020 Bình Định 947, Quảng Bình 313, Quảng Trị 626 Win Bình Định 947, Win Quảng Trị 626
09/12/2020 Đà Nẵng 690, Khánh Hòa 471 Win Đà Nẵng 690
08/12/2020 Đắc Lắc 032, Quảng Nam 117 Win Đắc Lắc 032, Win Quảng Nam 117
07/12/2020 Phú Yên 524, Thừa Thiên Huế 407 Miss
06/12/2020 Khánh Hòa 628, Kon Tum 196 Win Khánh Hòa 628, Win Kon Tum 196
05/12/2020 Đà Nẵng 115, Đắc Nông 781, Quảng Ngãi 370 Win Quảng Ngãi 370
04/12/2020 Gia Lai 559, Ninh Thuận 578 Win Gia Lai 559, Win Ninh Thuận 578
03/12/2020 Bình Định 675, Quảng Bình 166, Quảng Trị 744 Win Quảng Bình 166
02/12/2020 Đà Nẵng 160, Khánh Hòa 765 Win Khánh Hòa 765
01/12/2020 Đắc Lắc 744, Quảng Nam 488 Win Đắc Lắc 744
30/11/2020 Phú Yên 578, Thừa Thiên Huế 731 Win Phú Yên 578, Win Thừa Thiên Huế 731
29/11/2020 Khánh Hòa 505, Kon Tum 350 Miss
28/11/2020 Đà Nẵng 520, Đắc Nông 302, Quảng Ngãi 552 Win Đà Nẵng 520, Win Đắc Nông 302
27/11/2020 Gia Lai 241, Ninh Thuận 750 Win Gia Lai 241, Win Ninh Thuận 750
26/11/2020 Bình Định 764, Quảng Bình 853, Quảng Trị 481 Win Quảng Bình 853, Win Quảng Trị 481
25/11/2020 Đà Nẵng 766, Khánh Hòa 944 Win Đà Nẵng 766, Win Khánh Hòa 944
24/11/2020 Đắc Lắc 055, Quảng Nam 799 Win Đắc Lắc 055
23/11/2020 Phú Yên 585, Thừa Thiên Huế 146 Miss
22/11/2020 Khánh Hòa 318, Kon Tum 498 Miss
21/11/2020 Đà Nẵng 094, Đắc Nông 758, Quảng Ngãi 420 Win Đà Nẵng 094, Win Quảng Ngãi 420
20/11/2020 Gia Lai 188, Ninh Thuận 318 Win Ninh Thuận 318
19/11/2020 Bình Định 785, Quảng Bình 567, Quảng Trị 308 Win Bình Định 785
18/11/2020 Đà Nẵng 315, Khánh Hòa 583 Win Đà Nẵng 315
17/11/2020 Đắc Lắc 971, Quảng Nam 103 Win Đắc Lắc 971
16/11/2020 Phú Yên 265, Thừa Thiên Huế 014 Win Phú Yên 265, Win Thừa Thiên Huế 014
15/11/2020 Khánh Hòa 232, Kon Tum 928 Win Khánh Hòa 232, Win Kon Tum 928
14/11/2020 Đà Nẵng 069, Đắc Nông 575, Quảng Ngãi 998 Win Đà Nẵng 069
13/11/2020 Gia Lai 921, Ninh Thuận 477 Win Gia Lai 921
12/11/2020 Bình Định 224, Quảng Bình 754, Quảng Trị 540 Win Bình Định 224, Win Quảng Trị 540
11/11/2020 Đà Nẵng 502, Khánh Hòa 711 Win Đà Nẵng 502, Win Khánh Hòa 711
10/11/2020 Đắc Lắc 566, Quảng Nam 799 Win Quảng Nam 799
09/11/2020 Phú Yên 028, Thừa Thiên Huế 643 Win Phú Yên 028
08/11/2020 Khánh Hòa 111, Kon Tum 322 Win Kon Tum 322
07/11/2020 Đà Nẵng 675, Đắc Nông 283, Quảng Ngãi 645 Win Đà Nẵng 675, Win Đắc Nông 283, Win Quảng Ngãi 645
06/11/2020 Gia Lai 120, Ninh Thuận 230 Win Ninh Thuận 230
05/11/2020 Bình Định 859, Quảng Bình 057, Quảng Trị 667 Win Bình Định 859, Win Quảng Bình 057, Win Quảng Trị 667
04/11/2020 Đà Nẵng 286, Khánh Hòa 690 Win Đà Nẵng 286, Win Khánh Hòa 690
03/11/2020 Đắc Lắc 509, Quảng Nam 750 Win Đắc Lắc 509, Win Quảng Nam 750
02/11/2020 Phú Yên 244, Thừa Thiên Huế 540 Win Phú Yên 244, Win Thừa Thiên Huế 540
01/11/2020 Khánh Hòa 894, Kon Tum 906 Win Khánh Hòa 894
31/10/2020 Đà Nẵng 863, Đắc Nông 570, Quảng Ngãi 271 Win Đắc Nông 570
30/10/2020 Gia Lai 682, Ninh Thuận 299 Win Gia Lai 682, Win Ninh Thuận 299
29/10/2020 Bình Định 087, Quảng Bình 997, Quảng Trị 261 Win Bình Định 087, Win Quảng Bình 997, Win Quảng Trị 261
28/10/2020 Đà Nẵng 293, Khánh Hòa 256 Miss
27/10/2020 Đắc Lắc 818, Quảng Nam 368 Win Đắc Lắc 818
26/10/2020 Phú Yên 897, Thừa Thiên Huế 929 Win Phú Yên 897, Win Thừa Thiên Huế 929
25/10/2020 Khánh Hòa 615, Kon Tum 333 Win Khánh Hòa 615, Win Kon Tum 333
24/10/2020 Đà Nẵng 689, Đắc Nông 271, Quảng Ngãi 875 Win Đà Nẵng 689, Win Đắc Nông 271
23/10/2020 Gia Lai 885, Ninh Thuận 480 Miss
22/10/2020 Bình Định 395, Quảng Bình 919, Quảng Trị 690 Win Bình Định 395, Win Quảng Bình 919
21/10/2020 Đà Nẵng 974, Khánh Hòa 205 Win Khánh Hòa 205
20/10/2020 Đắc Lắc 980, Quảng Nam 439 Win Đắc Lắc 980, Win Quảng Nam 439
19/10/2020 Phú Yên 641, Thừa Thiên Huế 579 Win Phú Yên 641
18/10/2020 Khánh Hòa 960, Kon Tum 146 Win Khánh Hòa 960, Win Kon Tum 146
17/10/2020 Đà Nẵng 201, Đắc Nông 427, Quảng Ngãi 506 Win Đắc Nông 427
16/10/2020 Gia Lai 929, Ninh Thuận 312 Win Ninh Thuận 312
15/10/2020 Bình Định 327, Quảng Bình 319, Quảng Trị 639 Win Bình Định 327, Win Quảng Bình 319
14/10/2020 Đà Nẵng 167, Khánh Hòa 511 Win Khánh Hòa 511
13/10/2020 Đắc Lắc 870, Quảng Nam 645 Win Đắc Lắc 870, Win Quảng Nam 645
12/10/2020 Phú Yên 093, Thừa Thiên Huế 904 Win Phú Yên 093, Win Thừa Thiên Huế 904
11/10/2020 Khánh Hòa 561, Kon Tum 739 Win Kon Tum 739
10/10/2020 Đà Nẵng 989, Đắc Nông 926, Quảng Ngãi 910 Win Đà Nẵng 989, Win Đắc Nông 926, Win Quảng Ngãi 910
09/10/2020 Gia Lai 292, Ninh Thuận 330 Win Gia Lai 292, Win Ninh Thuận 330
08/10/2020 Bình Định 903, Quảng Bình 316, Quảng Trị 596 Win Bình Định 903, Win Quảng Bình 316
07/10/2020 Đà Nẵng 487, Khánh Hòa 688 Win Khánh Hòa 688
06/10/2020 Đắc Lắc 162, Quảng Nam 964 Win Đắc Lắc 162, Win Quảng Nam 964
05/10/2020 Phú Yên 140, Thừa Thiên Huế 933 Miss
04/10/2020 Khánh Hòa 470, Kon Tum 551 Win Khánh Hòa 470, Win Kon Tum 551
03/10/2020 Đà Nẵng 779, Đắc Nông 713, Quảng Ngãi 973 Win Đà Nẵng 779, Win Đắc Nông 713, Win Quảng Ngãi 973
02/10/2020 Gia Lai 299, Ninh Thuận 223 Win Gia Lai 299
01/10/2020 Bình Định 648, Quảng Bình 530, Quảng Trị 172 Win Bình Định 648, Win Quảng Bình 530, Win Quảng Trị 172
30/09/2020 Đà Nẵng 999, Khánh Hòa 805 Miss
29/09/2020 Đắc Lắc 617, Quảng Nam 478 Win Đắc Lắc 617, Win Quảng Nam 478
28/09/2020 Phú Yên 236, Thừa Thiên Huế 360 Win Phú Yên 236, Win Thừa Thiên Huế 360
27/09/2020 Khánh Hòa 101, Kon Tum 535 Win Kon Tum 535
26/09/2020 Đà Nẵng 448, Đắc Nông 464, Quảng Ngãi 859 Win Đà Nẵng 448, Win Đắc Nông 464, Win Quảng Ngãi 859
25/09/2020 Gia Lai 088, Ninh Thuận 325 Win Gia Lai 088, Win Ninh Thuận 325
24/09/2020 Bình Định 805, Quảng Bình 067, Quảng Trị 442 Win Bình Định 805, Win Quảng Bình 067, Win Quảng Trị 442
23/09/2020 Đà Nẵng 734, Khánh Hòa 021 Win Đà Nẵng 734, Win Khánh Hòa 021
22/09/2020 Đắc Lắc 491, Quảng Nam 615 Win Đắc Lắc 491, Win Quảng Nam 615
21/09/2020 Phú Yên 018, Thừa Thiên Huế 472 Win Phú Yên 018
20/09/2020 Khánh Hòa 603, Kon Tum 965 Win Khánh Hòa 603, Win Kon Tum 965
19/09/2020 Đà Nẵng 232, Đắc Nông 961, Quảng Ngãi 519 Win Đà Nẵng 232, Win Đắc Nông 961
18/09/2020 Gia Lai 676, Ninh Thuận 744 Win Ninh Thuận 744
17/09/2020 Bình Định 543, Quảng Bình 939, Quảng Trị 794 Miss
16/09/2020 Đà Nẵng 740, Khánh Hòa 624 Win Khánh Hòa 624
15/09/2020 Đắc Lắc 298, Quảng Nam 613 Win Đắc Lắc 298, Win Quảng Nam 613
14/09/2020 Phú Yên 361, Thừa Thiên Huế 132 Win Phú Yên 361, Win Thừa Thiên Huế 132
13/09/2020 Khánh Hòa 297, Kon Tum 663 Win Khánh Hòa 297, Win Kon Tum 663
12/09/2020 Đà Nẵng 922, Đắc Nông 409, Quảng Ngãi 294 Win Đắc Nông 409, Win Quảng Ngãi 294
11/09/2020 Gia Lai 151, Ninh Thuận 194 Win Gia Lai 151, Win Ninh Thuận 194
10/09/2020 Bình Định 736, Quảng Bình 481, Quảng Trị 538 Win Bình Định 736, Win Quảng Trị 538
09/09/2020 Đà Nẵng 936, Khánh Hòa 920 Win Đà Nẵng 936, Win Khánh Hòa 920
08/09/2020 Đắc Lắc 553, Quảng Nam 873 Miss
07/09/2020 Phú Yên 848, Thừa Thiên Huế 129 Win Thừa Thiên Huế 129
06/09/2020 Khánh Hòa 092, Kon Tum 281 Win Khánh Hòa 092, Win Kon Tum 281
05/09/2020 Đà Nẵng 325, Đắc Nông 901, Quảng Ngãi 750 Win Đà Nẵng 325
04/09/2020 Gia Lai 973, Ninh Thuận 780 Win Gia Lai 973
03/09/2020 Bình Định 643, Quảng Bình 517, Quảng Trị 760 Win Bình Định 643, Win Quảng Bình 517, Win Quảng Trị 760
02/09/2020 Đà Nẵng 514, Khánh Hòa 105 Win Đà Nẵng 514
01/09/2020 Đắc Lắc 918, Quảng Nam 007 Win Đắc Lắc 918, Win Quảng Nam 007
31/08/2020 Phú Yên 008, Thừa Thiên Huế 012 Win Phú Yên 008, Win Thừa Thiên Huế 012
30/08/2020 Khánh Hòa 551, Kon Tum 981 Win Kon Tum 981
29/08/2020 Đà Nẵng 229, Đắc Nông 304, Quảng Ngãi 261 Miss
28/08/2020 Gia Lai 679, Ninh Thuận 968 Win Gia Lai 679
27/08/2020 Bình Định 612, Quảng Bình 229, Quảng Trị 288 Win Bình Định 612, Win Quảng Bình 229, Win Quảng Trị 288
26/08/2020 Đà Nẵng 901, Khánh Hòa 473 Win Đà Nẵng 901, Win Khánh Hòa 473
25/08/2020 Đắc Lắc 852, Quảng Nam 977 Win Đắc Lắc 852
24/08/2020 Phú Yên 293, Thừa Thiên Huế 214 Win Thừa Thiên Huế 214
23/08/2020 Khánh Hòa 997, Kon Tum 258 Win Khánh Hòa 997, Win Kon Tum 258
22/08/2020 Đà Nẵng 582, Đắc Nông 104, Quảng Ngãi 564 Win Đắc Nông 104
21/08/2020 Gia Lai 484, Ninh Thuận 550 Win Ninh Thuận 550
20/08/2020 Bình Định 567, Quảng Bình 463, Quảng Trị 536 Win Bình Định 567, Win Quảng Trị 536
19/08/2020 Đà Nẵng 607, Khánh Hòa 918 Win Khánh Hòa 918
18/08/2020 Đắc Lắc 767, Quảng Nam 478 Win Quảng Nam 478
17/08/2020 Phú Yên 493, Thừa Thiên Huế 010 Win Phú Yên 493, Win Thừa Thiên Huế 010
16/08/2020 Khánh Hòa 227, Kon Tum 455 Win Khánh Hòa 227
15/08/2020 Đà Nẵng 984, Đắc Nông 291, Quảng Ngãi 963 Miss
14/08/2020 Gia Lai 610, Ninh Thuận 749 Win Gia Lai 610, Win Ninh Thuận 749
13/08/2020 Bình Định 932, Quảng Bình 877, Quảng Trị 496 Win Bình Định 932, Win Quảng Bình 877
12/08/2020 Đà Nẵng 721, Khánh Hòa 465 Win Đà Nẵng 721, Win Khánh Hòa 465
11/08/2020 Đắc Lắc 417, Quảng Nam 884 Win Quảng Nam 884
10/08/2020 Phú Yên 845, Thừa Thiên Huế 697 Win Phú Yên 845, Win Thừa Thiên Huế 697