ĐỀ MIỀN TRUNG : 400.000 Đ

null Đánh lô đề xỉu chủ đã nhiều nhưng ăn thì ít, mất thì nhiều?

null Mệt mỏi đau đầu, càng đánh lại càng thua?

Bạn không biết điều gì xảy ra và làm sao để có thể kiếm tiền dễ dàng?

Số Chuẩn Siêu Vip sinh ra với mục tiêu đó, giúp cho mọi anh em đang khó khăn tài chính, chật vật vì lô đề có thể làm giàu nhanh chóng hơn nữa.

Hệ thống Học Máy - Machine Learning luôn chạy ngày đêm để tiên đoán các bộ số chuẩn xác. Với nhiều gói cầu phù hợp nhiều nhu cầu anh em.

Hãy trải nghiệm, chúng tôi đảm bảo bạn sẽ không thất vọng!

nullnullnullnullnull

Ngay ngày hôm nay, hãy mua gói cầu yêu thích để trở lên giàu có. Đừng hỏi, đừng nghi ngờ, mà hãy trải nghiệm!

nullHệ thống cho phép nạp nhiều lần với thẻ điện thoại Vietel, Vina, Mobiphone, sẽ tự động hiện số khi nạp đầy đủ!

nullĐội ngũ nhân sự của chúng tôi luôn luôn bên bạn!

ĐÁNH CHẮC THẮNG CHẮC NHÉ ANH EM!

NẠP THẺ ĐỂ NHẬN SỐ TẠI ĐÂY
CHÚ Ý NẠP THẺ:chọn sai mệnh giá có thể mất thẻ
Kiểm tra kết quả
THỐNG KÊ KẾT QUẢ Đề Miền Trung
Ngày Đề Miền Trung Kết quả
24/01/2022 Click vào lấy số ngay
23/01/2022 Khánh Hòa 30, Kon Tum 81 Win Khánh Hòa 30, Win Kon Tum 81
22/01/2022 Đà Nẵng 20, Đắc Nông 15, Quảng Ngãi 75 Miss
21/01/2022 Gia Lai 49, Ninh Thuận 93 Win Gia Lai 49, Win Ninh Thuận 93
20/01/2022 Bình Định 95, Quảng Bình 06, Quảng Trị 75 Win Bình Định 95, Win Quảng Bình 06, Win Quảng Trị 75
19/01/2022 Đà Nẵng 93, Khánh Hòa 63 Win Đà Nẵng 93, Win Khánh Hòa 63
18/01/2022 Đắc Lắc 56, Quảng Nam 32 Win Quảng Nam 32
17/01/2022 Phú Yên 84, Thừa Thiên Huế 78 Win Phú Yên 84
16/01/2022 Khánh Hòa 09, Kon Tum 45 Win Khánh Hòa 09, Win Kon Tum 45
15/01/2022 Đà Nẵng 36, Đắc Nông 38, Quảng Ngãi 47 Win Đắc Nông 38, Win Quảng Ngãi 47
14/01/2022 Gia Lai 34, Ninh Thuận 58 Win Gia Lai 34, Win Ninh Thuận 58
13/01/2022 Bình Định 38, Quảng Bình 73, Quảng Trị 51 Win Quảng Bình 73
12/01/2022 Đà Nẵng 60, Khánh Hòa 39 Win Đà Nẵng 60, Win Khánh Hòa 39
11/01/2022 Đắc Lắc 67, Quảng Nam 36 Win Đắc Lắc 67, Win Quảng Nam 36
10/01/2022 Phú Yên 95, Thừa Thiên Huế 54 Win Phú Yên 95
09/01/2022 Khánh Hòa 05, Kon Tum 52 Win Khánh Hòa 05
08/01/2022 Đà Nẵng 22, Đắc Nông 33, Quảng Ngãi 53 Win Đà Nẵng 22, Win Đắc Nông 33
07/01/2022 Gia Lai 66, Ninh Thuận 77 Win Ninh Thuận 77
06/01/2022 Bình Định 96, Quảng Bình 96, Quảng Trị 58 Win Bình Định 96, Win Quảng Bình 96
05/01/2022 Đà Nẵng 33, Khánh Hòa 65 Win Đà Nẵng 33, Win Khánh Hòa 65
04/01/2022 Đắc Lắc 36, Quảng Nam 46 Win Đắc Lắc 36, Win Quảng Nam 46
03/01/2022 Phú Yên 03, Thừa Thiên Huế 97 Win Phú Yên 03, Win Thừa Thiên Huế 97
02/01/2022 Khánh Hòa 19, Kon Tum 66 Win Kon Tum 66
01/01/2022 Đà Nẵng 56, Đắc Nông 71, Quảng Ngãi 64 Win Đà Nẵng 56, Win Quảng Ngãi 64
31/12/2021 Gia Lai 95, Ninh Thuận 30 Win Ninh Thuận 30
30/12/2021 Bình Định 33, Quảng Bình 72, Quảng Trị 54 Win Quảng Bình 72, Win Quảng Trị 54
29/12/2021 Đà Nẵng 76, Khánh Hòa 81 Win Đà Nẵng 76
28/12/2021 Đắc Lắc 80, Quảng Nam 62 Win Đắc Lắc 80
27/12/2021 Phú Yên 93, Thừa Thiên Huế 69 Win Phú Yên 93, Win Thừa Thiên Huế 69
26/12/2021 Khánh Hòa 61, Kon Tum 76 Win Kon Tum 76
25/12/2021 Đà Nẵng 20, Đắc Nông 68, Quảng Ngãi 03 Win Đà Nẵng 20, Win Đắc Nông 68, Win Quảng Ngãi 03
24/12/2021 Gia Lai 73, Ninh Thuận 10 Win Gia Lai 73, Win Ninh Thuận 10
23/12/2021 Bình Định 90, Quảng Bình 55, Quảng Trị 21 Win Bình Định 90, Win Quảng Bình 55, Win Quảng Trị 21
22/12/2021 Đà Nẵng 83, Khánh Hòa 52 Win Đà Nẵng 83, Win Khánh Hòa 52
21/12/2021 Đắc Lắc 10, Quảng Nam 67 Win Đắc Lắc 10
20/12/2021 Phú Yên 24, Thừa Thiên Huế 66 Miss
19/12/2021 Khánh Hòa 84, Kon Tum 04 Win Kon Tum 04
18/12/2021 Đà Nẵng 37, Đắc Nông 46, Quảng Ngãi 45 Win Đà Nẵng 37, Win Đắc Nông 46
17/12/2021 Gia Lai 63, Ninh Thuận 77 Win Ninh Thuận 77
16/12/2021 Bình Định 12, Quảng Bình 66, Quảng Trị 67 Win Quảng Bình 66, Win Quảng Trị 67
15/12/2021 Đà Nẵng 16, Khánh Hòa 95 Win Đà Nẵng 16, Win Khánh Hòa 95
14/12/2021 Đắc Lắc 24, Quảng Nam 35 Win Đắc Lắc 24
13/12/2021 Phú Yên 23, Thừa Thiên Huế 61 Miss
12/12/2021 Khánh Hòa 59, Kon Tum 38 Win Khánh Hòa 59
11/12/2021 Đà Nẵng 66, Đắc Nông 96, Quảng Ngãi 28 Win Đắc Nông 96, Win Quảng Ngãi 28
10/12/2021 Gia Lai 21, Ninh Thuận 91 Win Gia Lai 21
09/12/2021 Bình Định 71, Quảng Bình 18, Quảng Trị 40 Win Quảng Bình 18
08/12/2021 Đà Nẵng 44, Khánh Hòa 25 Win Đà Nẵng 44, Win Khánh Hòa 25
07/12/2021 Đắc Lắc 51, Quảng Nam 28 Miss
06/12/2021 Phú Yên 29, Thừa Thiên Huế 48 Win Phú Yên 29, Win Thừa Thiên Huế 48
05/12/2021 Khánh Hòa 14, Kon Tum 66 Win Kon Tum 66
04/12/2021 Đà Nẵng 77, Đắc Nông 03, Quảng Ngãi 81 Win Đắc Nông 03, Win Quảng Ngãi 81
03/12/2021 Gia Lai 42, Ninh Thuận 42 Win Gia Lai 42, Win Ninh Thuận 42
02/12/2021 Bình Định 86, Quảng Bình 93, Quảng Trị 53 Win Bình Định 86, Win Quảng Bình 93, Win Quảng Trị 53
01/12/2021 Đà Nẵng 53, Khánh Hòa 82 Win Đà Nẵng 53, Win Khánh Hòa 82
30/11/2021 Đắc Lắc 36, Quảng Nam 37 Win Đắc Lắc 36, Win Quảng Nam 37
29/11/2021 Phú Yên 51, Thừa Thiên Huế 39 Win Phú Yên 51
28/11/2021 Khánh Hòa 08, Kon Tum 62 Win Khánh Hòa 08, Win Kon Tum 62
27/11/2021 Đà Nẵng 55, Đắc Nông 59, Quảng Ngãi 29 Win Đà Nẵng 55, Win Quảng Ngãi 29
26/11/2021 Gia Lai 59, Ninh Thuận 21 Win Gia Lai 59
25/11/2021 Bình Định 26, Quảng Bình 74, Quảng Trị 22 Win Quảng Bình 74
24/11/2021 Đà Nẵng 90, Khánh Hòa 92 Win Khánh Hòa 92
23/11/2021 Đắc Lắc 23, Quảng Nam 27 Miss
22/11/2021 Phú Yên 31, Thừa Thiên Huế 71 Win Phú Yên 31, Win Thừa Thiên Huế 71
21/11/2021 Khánh Hòa 25, Kon Tum 81 Win Khánh Hòa 25, Win Kon Tum 81
20/11/2021 Đà Nẵng 68, Đắc Nông 47, Quảng Ngãi 44 Win Đà Nẵng 68, Win Quảng Ngãi 44
19/11/2021 Gia Lai 59, Ninh Thuận 10 Win Gia Lai 59, Win Ninh Thuận 10
18/11/2021 Bình Định 16, Quảng Bình 96, Quảng Trị 99 Win Bình Định 16, Win Quảng Bình 96, Win Quảng Trị 99
17/11/2021 Đà Nẵng 42, Khánh Hòa 55 Win Đà Nẵng 42, Win Khánh Hòa 55
16/11/2021 Đắc Lắc 78, Quảng Nam 79 Win Đắc Lắc 78, Win Quảng Nam 79
15/11/2021 Phú Yên 67, Thừa Thiên Huế 00 Win Thừa Thiên Huế 00
14/11/2021 Khánh Hòa 64, Kon Tum 43 Win Khánh Hòa 64, Win Kon Tum 43
13/11/2021 Đà Nẵng 86, Đắc Nông 95, Quảng Ngãi 50 Win Đà Nẵng 86, Win Quảng Ngãi 50
12/11/2021 Gia Lai 80, Ninh Thuận 77 Win Gia Lai 80, Win Ninh Thuận 77
11/11/2021 Bình Định 27, Quảng Bình 64, Quảng Trị 79 Win Bình Định 27, Win Quảng Bình 64
10/11/2021 Đà Nẵng 64, Khánh Hòa 60 Win Đà Nẵng 64, Win Khánh Hòa 60
09/11/2021 Đắc Lắc 28, Quảng Nam 37 Win Đắc Lắc 28, Win Quảng Nam 37
08/11/2021 Phú Yên 52, Thừa Thiên Huế 18 Win Thừa Thiên Huế 18
07/11/2021 Khánh Hòa 57, Kon Tum 02 Win Khánh Hòa 57, Win Kon Tum 02
06/11/2021 Đà Nẵng 68, Đắc Nông 08, Quảng Ngãi 92 Win Đà Nẵng 68, Win Đắc Nông 08
05/11/2021 Gia Lai 83, Ninh Thuận 28 Win Gia Lai 83, Win Ninh Thuận 28
04/11/2021 Bình Định 45, Quảng Bình 26, Quảng Trị 50 Win Bình Định 45, Win Quảng Bình 26, Win Quảng Trị 50
03/11/2021 Đà Nẵng 10, Khánh Hòa 86 Win Đà Nẵng 10, Win Khánh Hòa 86
02/11/2021 Đắc Lắc 09, Quảng Nam 72 Win Đắc Lắc 09
01/11/2021 Phú Yên 79, Thừa Thiên Huế 01 Win Thừa Thiên Huế 01
31/10/2021 Khánh Hòa 25, Kon Tum 21 Win Khánh Hòa 25
30/10/2021 Đà Nẵng 67, Đắc Nông 41, Quảng Ngãi 91 Win Đà Nẵng 67, Win Đắc Nông 41
29/10/2021 Gia Lai 18, Ninh Thuận 18 Win Gia Lai 18, Win Ninh Thuận 18
28/10/2021 Bình Định 58, Quảng Bình 49, Quảng Trị 10 Win Bình Định 58, Win Quảng Trị 10
27/10/2021 Đà Nẵng 91, Khánh Hòa 58 Win Đà Nẵng 91
26/10/2021 Đắc Lắc 39, Quảng Nam 64 Win Đắc Lắc 39, Win Quảng Nam 64
25/10/2021 Phú Yên 23, Thừa Thiên Huế 62 Win Phú Yên 23
24/10/2021 Khánh Hòa 49, Kon Tum 53 Win Khánh Hòa 49
23/10/2021 Đà Nẵng 65, Đắc Nông 93, Quảng Ngãi 77 Win Quảng Ngãi 77
22/10/2021 Gia Lai 16, Ninh Thuận 06 Win Ninh Thuận 06
08/07/2021 Bình Định 05, Quảng Bình 67, Quảng Trị 46 Win Bình Định 05, Win Quảng Bình 67, Win Quảng Trị 46
07/07/2021 Đà Nẵng 53, Khánh Hòa 96 Win Đà Nẵng 53
06/07/2021 Đắc Lắc 14, Quảng Nam 30 Win Đắc Lắc 14, Win Quảng Nam 30
05/07/2021 Phú Yên 99, Thừa Thiên Huế 79 Win Phú Yên 99, Win Thừa Thiên Huế 79
04/07/2021 Khánh Hòa 38, Kon Tum 90 Win Khánh Hòa 38
03/07/2021 Đà Nẵng 51, Đắc Nông 65, Quảng Ngãi 47 Win Đà Nẵng 51, Win Đắc Nông 65, Win Quảng Ngãi 47
02/07/2021 Gia Lai 59, Ninh Thuận 51 Win Gia Lai 59
01/07/2021 Bình Định 76, Quảng Bình 39, Quảng Trị 34 Win Bình Định 76
30/06/2021 Đà Nẵng 44, Khánh Hòa 06 Win Đà Nẵng 44, Win Khánh Hòa 06
29/06/2021 Đắc Lắc 82, Quảng Nam 97 Win Đắc Lắc 82
28/06/2021 Phú Yên 46, Thừa Thiên Huế 78 Win Phú Yên 46, Win Thừa Thiên Huế 78
27/06/2021 Khánh Hòa 81, Kon Tum 07 Win Khánh Hòa 81, Win Kon Tum 07
26/06/2021 Đà Nẵng 46, Đắc Nông 03, Quảng Ngãi 86 Win Đắc Nông 03, Win Quảng Ngãi 86
25/06/2021 Gia Lai 03, Ninh Thuận 96 Win Gia Lai 03
24/06/2021 Bình Định 12, Quảng Bình 73, Quảng Trị 16 Win Bình Định 12, Win Quảng Bình 73
23/06/2021 Đà Nẵng 55, Khánh Hòa 95 Win Đà Nẵng 55, Win Khánh Hòa 95
22/06/2021 Đắc Lắc 81, Quảng Nam 55 Win Đắc Lắc 81, Win Quảng Nam 55
21/06/2021 Phú Yên 97, Thừa Thiên Huế 60 Win Phú Yên 97
20/06/2021 Khánh Hòa 58, Kon Tum 21 Win Khánh Hòa 58, Win Kon Tum 21
19/06/2021 Đà Nẵng 17, Đắc Nông 35, Quảng Ngãi 97 Win Đà Nẵng 17, Win Quảng Ngãi 97
18/06/2021 Gia Lai 15, Ninh Thuận 34 Win Gia Lai 15
17/06/2021 Bình Định 07, Quảng Bình 66, Quảng Trị 39 Win Bình Định 07
16/06/2021 Đà Nẵng 70, Khánh Hòa 68 Miss
15/06/2021 Đắc Lắc 71, Quảng Nam 55 Win Đắc Lắc 71
14/06/2021 Phú Yên 73, Thừa Thiên Huế 09 Win Phú Yên 73, Win Thừa Thiên Huế 09
13/06/2021 Khánh Hòa 81, Kon Tum 47 Win Kon Tum 47
12/06/2021 Đà Nẵng 60, Đắc Nông 35, Quảng Ngãi 38 Win Đà Nẵng 60, Win Quảng Ngãi 38
11/06/2021 Gia Lai 74, Ninh Thuận 28 Win Ninh Thuận 28
10/06/2021 Bình Định 32, Quảng Bình 16, Quảng Trị 67 Win Bình Định 32, Win Quảng Bình 16
09/06/2021 Đà Nẵng 93, Khánh Hòa 89 Win Đà Nẵng 93, Win Khánh Hòa 89
08/06/2021 Đắc Lắc 43, Quảng Nam 60 Win Đắc Lắc 43
07/06/2021 Phú Yên 12, Thừa Thiên Huế 81 Win Phú Yên 12, Win Thừa Thiên Huế 81
06/06/2021 Khánh Hòa 57, Kon Tum 71 Win Khánh Hòa 57, Win Kon Tum 71
05/06/2021 Đà Nẵng 95, Đắc Nông 73, Quảng Ngãi 24 Win Đắc Nông 73, Win Quảng Ngãi 24
04/06/2021 Gia Lai 42, Ninh Thuận 94 Win Gia Lai 42
03/06/2021 Bình Định 66, Quảng Bình 90, Quảng Trị 19 Win Bình Định 66, Win Quảng Bình 90, Win Quảng Trị 19
02/06/2021 Đà Nẵng 39, Khánh Hòa 33 Win Đà Nẵng 39
01/06/2021 Đắc Lắc 88, Quảng Nam 00 Win Quảng Nam 00
31/05/2021 Phú Yên 95, Thừa Thiên Huế 22 Win Phú Yên 95
30/05/2021 Khánh Hòa 52, Kon Tum 61 Win Khánh Hòa 52, Win Kon Tum 61
29/05/2021 Đà Nẵng 24, Đắc Nông 99, Quảng Ngãi 91 Win Đà Nẵng 24, Win Đắc Nông 99
28/05/2021 Gia Lai 40, Ninh Thuận 41 Win Gia Lai 40, Win Ninh Thuận 41
27/05/2021 Bình Định 04, Quảng Bình 59, Quảng Trị 12 Win Bình Định 04, Win Quảng Trị 12
26/05/2021 Đà Nẵng 56, Khánh Hòa 34 Win Đà Nẵng 56
25/05/2021 Đắc Lắc 87, Quảng Nam 90 Win Quảng Nam 90
24/05/2021 Phú Yên 26, Thừa Thiên Huế 71 Win Phú Yên 26
23/05/2021 Khánh Hòa 62, Kon Tum 27 Win Khánh Hòa 62, Win Kon Tum 27
22/05/2021 Đà Nẵng 97, Đắc Nông 10, Quảng Ngãi 86 Miss
21/05/2021 Gia Lai 34, Ninh Thuận 78 Win Gia Lai 34
20/05/2021 Bình Định 19, Quảng Bình 49, Quảng Trị 38 Win Bình Định 19, Win Quảng Bình 49
19/05/2021 Đà Nẵng 70, Khánh Hòa 42 Win Đà Nẵng 70, Win Khánh Hòa 42
18/05/2021 Đắc Lắc 68, Quảng Nam 23 Win Đắc Lắc 68
17/05/2021 Phú Yên 83, Thừa Thiên Huế 49 Miss
16/05/2021 Khánh Hòa 87, Kon Tum 36 Win Kon Tum 36
15/05/2021 Đà Nẵng 16, Đắc Nông 51, Quảng Ngãi 10 Win Đà Nẵng 16, Win Quảng Ngãi 10
14/05/2021 Gia Lai 02, Ninh Thuận 48 Win Gia Lai 02
13/05/2021 Bình Định 72, Quảng Bình 24, Quảng Trị 02 Win Bình Định 72, Win Quảng Bình 24, Win Quảng Trị 02
12/05/2021 Đà Nẵng 90, Khánh Hòa 22 Win Đà Nẵng 90, Win Khánh Hòa 22
11/05/2021 Đắc Lắc 71, Quảng Nam 60 Win Đắc Lắc 71
10/05/2021 Phú Yên 38, Thừa Thiên Huế 32 Win Thừa Thiên Huế 32
09/05/2021 Khánh Hòa 32, Kon Tum 29 Win Khánh Hòa 32
08/05/2021 Đà Nẵng 16, Đắc Nông 57, Quảng Ngãi 28 Win Đà Nẵng 16, Win Đắc Nông 57
07/05/2021 Gia Lai 08, Ninh Thuận 82 Win Gia Lai 08, Win Ninh Thuận 82
06/05/2021 Bình Định 31, Quảng Bình 14, Quảng Trị 50 Win Bình Định 31, Win Quảng Bình 14
05/05/2021 Đà Nẵng 69, Khánh Hòa 62 Win Đà Nẵng 69
04/05/2021 Đắc Lắc 83, Quảng Nam 11 Win Quảng Nam 11
03/05/2021 Phú Yên 88, Thừa Thiên Huế 57 Win Phú Yên 88, Win Thừa Thiên Huế 57
02/05/2021 Khánh Hòa 25, Kon Tum 79 Win Khánh Hòa 25
01/05/2021 Đà Nẵng 65, Đắc Nông 61, Quảng Ngãi 74 Win Đắc Nông 61
30/04/2021 Gia Lai 05, Ninh Thuận 04 Win Gia Lai 05, Win Ninh Thuận 04
29/04/2021 Bình Định 64, Quảng Bình 53, Quảng Trị 37 Miss
28/04/2021 Đà Nẵng 73, Khánh Hòa 43 Win Khánh Hòa 43
27/04/2021 Đắc Lắc 09, Quảng Nam 17 Win Đắc Lắc 09, Win Quảng Nam 17
26/04/2021 Phú Yên 59, Thừa Thiên Huế 03 Win Thừa Thiên Huế 03
25/04/2021 Khánh Hòa 22, Kon Tum 17 Win Kon Tum 17
24/04/2021 Đà Nẵng 90, Đắc Nông 15, Quảng Ngãi 63 Win Đắc Nông 15, Win Quảng Ngãi 63
23/04/2021 Gia Lai 51, Ninh Thuận 18 Win Ninh Thuận 18
22/04/2021 Bình Định 38, Quảng Bình 31, Quảng Trị 43 Miss
21/04/2021 Đà Nẵng 78, Khánh Hòa 24 Win Đà Nẵng 78, Win Khánh Hòa 24
20/04/2021 Đắc Lắc 46, Quảng Nam 29 Miss
19/04/2021 Phú Yên 47, Thừa Thiên Huế 05 Win Thừa Thiên Huế 05
18/04/2021 Khánh Hòa 50, Kon Tum 30 Win Kon Tum 30
17/04/2021 Đà Nẵng 91, Đắc Nông 40, Quảng Ngãi 63 Win Đà Nẵng 91, Win Quảng Ngãi 63
16/04/2021 Gia Lai 61, Ninh Thuận 43 Win Gia Lai 61
15/04/2021 Bình Định 50, Quảng Bình 44, Quảng Trị 07 Win Bình Định 50, Win Quảng Bình 44, Win Quảng Trị 07
14/04/2021 Đà Nẵng -, Khánh Hòa - Win Đà Nẵng -, Win Khánh Hòa -
13/04/2021 Đắc Lắc 50, Quảng Nam 00 Win Đắc Lắc 50, Win Quảng Nam 00
12/04/2021 Phú Yên 88, Thừa Thiên Huế 72 Win Phú Yên 88, Win Thừa Thiên Huế 72
11/04/2021 Khánh Hòa 94, Kon Tum 93 Win Khánh Hòa 94, Win Kon Tum 93
10/04/2021 Đà Nẵng 79, Đắc Nông 71, Quảng Ngãi 57 Win Đắc Nông 71, Win Quảng Ngãi 57
09/04/2021 Gia Lai 80, Ninh Thuận 47 Win Gia Lai 80
08/04/2021 Bình Định 31, Quảng Bình 47, Quảng Trị 98 Win Bình Định 31, Win Quảng Bình 47
07/04/2021 Đà Nẵng 93, Khánh Hòa 53 Win Khánh Hòa 53
06/04/2021 Đắc Lắc 83, Quảng Nam 12 Win Quảng Nam 12
05/04/2021 Phú Yên 88, Thừa Thiên Huế 35 Win Phú Yên 88, Win Thừa Thiên Huế 35
04/04/2021 Khánh Hòa 17, Kon Tum 29 Win Khánh Hòa 17, Win Kon Tum 29
03/04/2021 Đà Nẵng 32, Đắc Nông 69, Quảng Ngãi 72 Win Đà Nẵng 32, Win Đắc Nông 69
02/04/2021 Gia Lai 09, Ninh Thuận 76 Win Gia Lai 09, Win Ninh Thuận 76
01/04/2021 Bình Định 28, Quảng Bình 54, Quảng Trị 68 Win Quảng Bình 54
31/03/2021 Đà Nẵng 25, Khánh Hòa 83 Win Đà Nẵng 25, Win Khánh Hòa 83
30/03/2021 Đắc Lắc 88, Quảng Nam 30 Win Đắc Lắc 88, Win Quảng Nam 30
29/03/2021 Phú Yên 25, Thừa Thiên Huế 57 Win Phú Yên 25
28/03/2021 Khánh Hòa 68, Kon Tum 73 Win Khánh Hòa 68
27/03/2021 Đà Nẵng 97, Đắc Nông 58, Quảng Ngãi 89 Win Đắc Nông 58, Win Quảng Ngãi 89
26/03/2021 Gia Lai 78, Ninh Thuận 21 Win Ninh Thuận 21
25/03/2021 Bình Định 53, Quảng Bình 21, Quảng Trị 60 Win Quảng Bình 21
24/03/2021 Đà Nẵng 79, Khánh Hòa 48 Win Khánh Hòa 48
23/03/2021 Đắc Lắc 84, Quảng Nam 71 Win Đắc Lắc 84, Win Quảng Nam 71
22/03/2021 Phú Yên 97, Thừa Thiên Huế 00 Win Phú Yên 97, Win Thừa Thiên Huế 00
21/03/2021 Khánh Hòa 22, Kon Tum 35 Win Khánh Hòa 22, Win Kon Tum 35
20/03/2021 Đà Nẵng 44, Đắc Nông 81, Quảng Ngãi 55 Win Đà Nẵng 44
19/03/2021 Gia Lai 51, Ninh Thuận 04 Win Ninh Thuận 04
18/03/2021 Bình Định 77, Quảng Bình 82, Quảng Trị 39 Win Bình Định 77, Win Quảng Trị 39
17/03/2021 Đà Nẵng 99, Khánh Hòa 79 Win Khánh Hòa 79
16/03/2021 Đắc Lắc 55, Quảng Nam 38 Win Quảng Nam 38
15/03/2021 Phú Yên 63, Thừa Thiên Huế 96 Win Phú Yên 63
14/03/2021 Khánh Hòa 33, Kon Tum 84 Win Khánh Hòa 33, Win Kon Tum 84
13/03/2021 Đà Nẵng 57, Đắc Nông 53, Quảng Ngãi 99 Win Đà Nẵng 57, Win Đắc Nông 53, Win Quảng Ngãi 99
12/03/2021 Gia Lai 93, Ninh Thuận 10 Win Ninh Thuận 10
11/03/2021 Bình Định 86, Quảng Bình 21, Quảng Trị 90 Win Bình Định 86, Win Quảng Bình 21, Win Quảng Trị 90
10/03/2021 Đà Nẵng 82, Khánh Hòa 98 Win Đà Nẵng 82
09/03/2021 Đắc Lắc 76, Quảng Nam 78 Win Đắc Lắc 76, Win Quảng Nam 78
08/03/2021 Phú Yên 29, Thừa Thiên Huế 63 Win Phú Yên 29, Win Thừa Thiên Huế 63
07/03/2021 Khánh Hòa 20, Kon Tum 48 Win Khánh Hòa 20
06/03/2021 Đà Nẵng 50, Đắc Nông 14, Quảng Ngãi 45 Win Đà Nẵng 50, Win Đắc Nông 14, Win Quảng Ngãi 45
05/03/2021 Gia Lai 92, Ninh Thuận 33 Win Gia Lai 92, Win Ninh Thuận 33
04/03/2021 Bình Định 84, Quảng Bình 15, Quảng Trị 94 Win Bình Định 84, Win Quảng Bình 15, Win Quảng Trị 94
03/03/2021 Đà Nẵng 73, Khánh Hòa 79 Win Đà Nẵng 73, Win Khánh Hòa 79
02/03/2021 Đắc Lắc 14, Quảng Nam 85 Win Đắc Lắc 14
01/03/2021 Phú Yên 18, Thừa Thiên Huế 86 Win Thừa Thiên Huế 86
28/02/2021 Khánh Hòa 32, Kon Tum 59 Win Kon Tum 59
27/02/2021 Đà Nẵng 15, Đắc Nông 51, Quảng Ngãi 60 Win Đắc Nông 51, Win Quảng Ngãi 60
26/02/2021 Gia Lai 38, Ninh Thuận 14 Win Ninh Thuận 14
25/02/2021 Bình Định 59, Quảng Bình 28, Quảng Trị 27 Win Bình Định 59, Win Quảng Bình 28, Win Quảng Trị 27
24/02/2021 Đà Nẵng 51, Khánh Hòa 73 Win Đà Nẵng 51, Win Khánh Hòa 73
23/02/2021 Đắc Lắc 95, Quảng Nam 36 Win Đắc Lắc 95, Win Quảng Nam 36
22/02/2021 Phú Yên 85, Thừa Thiên Huế 20 Win Phú Yên 85, Win Thừa Thiên Huế 20
21/02/2021 Khánh Hòa 29, Kon Tum 92 Win Khánh Hòa 29, Win Kon Tum 92
20/02/2021 Đà Nẵng 02, Đắc Nông 37, Quảng Ngãi 51 Win Đà Nẵng 02, Win Quảng Ngãi 51
19/02/2021 Gia Lai 63, Ninh Thuận 74 Win Gia Lai 63
18/02/2021 Bình Định 83, Quảng Bình 10, Quảng Trị 72 Win Bình Định 83, Win Quảng Trị 72
17/02/2021 Đà Nẵng 89, Khánh Hòa 50 Win Đà Nẵng 89, Win Khánh Hòa 50
16/02/2021 Đắc Lắc 19, Quảng Nam 42 Win Đắc Lắc 19, Win Quảng Nam 42
15/02/2021 Phú Yên 77, Thừa Thiên Huế 23 Win Phú Yên 77, Win Thừa Thiên Huế 23
10/02/2021 Đà Nẵng 66, Khánh Hòa 81 Win Khánh Hòa 81
09/02/2021 Đắc Lắc 32, Quảng Nam 40 Win Đắc Lắc 32, Win Quảng Nam 40
08/02/2021 Phú Yên 64, Thừa Thiên Huế 24 Win Phú Yên 64
07/02/2021 Khánh Hòa 57, Kon Tum 30 Win Khánh Hòa 57
06/02/2021 Đà Nẵng 68, Đắc Nông 37, Quảng Ngãi 60 Win Đắc Nông 37, Win Quảng Ngãi 60
05/02/2021 Gia Lai 96, Ninh Thuận 14 Win Gia Lai 96, Win Ninh Thuận 14
04/02/2021 Bình Định 39, Quảng Bình 08, Quảng Trị 61 Win Bình Định 39, Win Quảng Bình 08
03/02/2021 Đà Nẵng 11, Khánh Hòa 46 Win Khánh Hòa 46
02/02/2021 Đắc Lắc 47, Quảng Nam 88 Win Quảng Nam 88
01/02/2021 Phú Yên 42, Thừa Thiên Huế 79 Win Thừa Thiên Huế 79
31/01/2021 Khánh Hòa 78, Kon Tum 66 Win Kon Tum 66
30/01/2021 Đà Nẵng 13, Đắc Nông 82, Quảng Ngãi 86 Win Đà Nẵng 13, Win Đắc Nông 82, Win Quảng Ngãi 86
29/01/2021 Gia Lai 80, Ninh Thuận 68 Win Gia Lai 80, Win Ninh Thuận 68
28/01/2021 Bình Định 84, Quảng Bình 58, Quảng Trị 95 Win Quảng Bình 58, Win Quảng Trị 95
27/01/2021 Đà Nẵng 21, Khánh Hòa 91 Win Khánh Hòa 91
26/01/2021 Đắc Lắc 40, Quảng Nam 67 Win Đắc Lắc 40
25/01/2021 Phú Yên 88, Thừa Thiên Huế 54 Win Phú Yên 88, Win Thừa Thiên Huế 54
24/01/2021 Khánh Hòa 50, Kon Tum 48 Win Khánh Hòa 50, Win Kon Tum 48
23/01/2021 Đà Nẵng 82, Đắc Nông 84, Quảng Ngãi 68 Win Đà Nẵng 82, Win Đắc Nông 84, Win Quảng Ngãi 68
22/01/2021 Gia Lai 75, Ninh Thuận 93 Win Ninh Thuận 93
21/01/2021 Bình Định 86, Quảng Bình 52, Quảng Trị 36 Win Bình Định 86, Win Quảng Bình 52, Win Quảng Trị 36
20/01/2021 Đà Nẵng 97, Khánh Hòa 02 Win Khánh Hòa 02
19/01/2021 Đắc Lắc 45, Quảng Nam 11 Win Quảng Nam 11
18/01/2021 Phú Yên 89, Thừa Thiên Huế 98 Win Phú Yên 89
17/01/2021 Khánh Hòa 07, Kon Tum 53 Win Khánh Hòa 07
16/01/2021 Đà Nẵng 37, Đắc Nông 78, Quảng Ngãi 74 Win Đà Nẵng 37, Win Đắc Nông 78
15/01/2021 Gia Lai 43, Ninh Thuận 40 Win Ninh Thuận 40
14/01/2021 Bình Định 55, Quảng Bình 20, Quảng Trị 48 Win Quảng Trị 48
13/01/2021 Đà Nẵng 76, Khánh Hòa 66 Miss
12/01/2021 Đắc Lắc 91, Quảng Nam 36 Win Đắc Lắc 91, Win Quảng Nam 36
11/01/2021 Phú Yên 03, Thừa Thiên Huế 96 Win Phú Yên 03, Win Thừa Thiên Huế 96
10/01/2021 Khánh Hòa 21, Kon Tum 22 Win Khánh Hòa 21, Win Kon Tum 22
09/01/2021 Đà Nẵng 10, Đắc Nông 62, Quảng Ngãi 81 Win Đà Nẵng 10, Win Đắc Nông 62, Win Quảng Ngãi 81
08/01/2021 Gia Lai 93, Ninh Thuận 02 Win Ninh Thuận 02
07/01/2021 Bình Định 36, Quảng Bình 54, Quảng Trị 93 Win Bình Định 36, Win Quảng Bình 54
06/01/2021 Đà Nẵng 44, Khánh Hòa 98 Miss
05/01/2021 Đắc Lắc 78, Quảng Nam 52 Win Quảng Nam 52
04/01/2021 Phú Yên 67, Thừa Thiên Huế 64 Win Thừa Thiên Huế 64
03/01/2021 Khánh Hòa 57, Kon Tum 38 Miss
02/01/2021 Đà Nẵng 07, Đắc Nông 49, Quảng Ngãi 25 Win Đà Nẵng 07, Win Quảng Ngãi 25
01/01/2021 Gia Lai 42, Ninh Thuận 02 Win Gia Lai 42, Win Ninh Thuận 02
31/12/2020 Bình Định 56, Quảng Bình 16, Quảng Trị 87 Win Bình Định 56, Win Quảng Bình 16, Win Quảng Trị 87
30/12/2020 Đà Nẵng 10, Khánh Hòa 99 Win Đà Nẵng 10
29/12/2020 Đắc Lắc 03, Quảng Nam 53 Win Đắc Lắc 03, Win Quảng Nam 53
28/12/2020 Phú Yên 46, Thừa Thiên Huế 80 Win Phú Yên 46, Win Thừa Thiên Huế 80
27/12/2020 Khánh Hòa 82, Kon Tum 25 Win Khánh Hòa 82
26/12/2020 Đà Nẵng 39, Đắc Nông 44, Quảng Ngãi 60 Win Đà Nẵng 39, Win Đắc Nông 44
25/12/2020 Gia Lai 34, Ninh Thuận 11 Win Ninh Thuận 11
24/12/2020 Bình Định 92, Quảng Bình 30, Quảng Trị 00 Win Quảng Trị 00
23/12/2020 Đà Nẵng 89, Khánh Hòa 96 Win Đà Nẵng 89, Win Khánh Hòa 96
22/12/2020 Đắc Lắc 50, Quảng Nam 18 Win Đắc Lắc 50, Win Quảng Nam 18
21/12/2020 Phú Yên 85, Thừa Thiên Huế 85 Win Phú Yên 85, Win Thừa Thiên Huế 85
20/12/2020 Khánh Hòa 23, Kon Tum 51 Miss
19/12/2020 Đà Nẵng 84, Đắc Nông 71, Quảng Ngãi 36 Win Đà Nẵng 84, Win Đắc Nông 71, Win Quảng Ngãi 36
18/12/2020 Gia Lai 64, Ninh Thuận 35 Win Gia Lai 64, Win Ninh Thuận 35
17/12/2020 Bình Định 61, Quảng Bình 18, Quảng Trị 94 Win Bình Định 61, Win Quảng Bình 18
16/12/2020 Đà Nẵng 89, Khánh Hòa 82 Win Đà Nẵng 89, Win Khánh Hòa 82
15/12/2020 Đắc Lắc 16, Quảng Nam 50 Win Đắc Lắc 16, Win Quảng Nam 50
14/12/2020 Phú Yên 10, Thừa Thiên Huế 40 Win Thừa Thiên Huế 40
13/12/2020 Khánh Hòa 73, Kon Tum 50 Win Khánh Hòa 73
12/12/2020 Đà Nẵng 31, Đắc Nông 77, Quảng Ngãi 33 Win Đà Nẵng 31, Win Đắc Nông 77
11/12/2020 Gia Lai 58, Ninh Thuận 35 Win Ninh Thuận 35
10/12/2020 Bình Định 47, Quảng Bình 40, Quảng Trị 26 Win Bình Định 47, Win Quảng Bình 40, Win Quảng Trị 26
09/12/2020 Đà Nẵng 90, Khánh Hòa 64 Win Đà Nẵng 90
08/12/2020 Đắc Lắc 32, Quảng Nam 17 Win Đắc Lắc 32, Win Quảng Nam 17
07/12/2020 Phú Yên 29, Thừa Thiên Huế 11 Win Phú Yên 29, Win Thừa Thiên Huế 11
06/12/2020 Khánh Hòa 28, Kon Tum 96 Win Khánh Hòa 28, Win Kon Tum 96
05/12/2020 Đà Nẵng 45, Đắc Nông 86, Quảng Ngãi 70 Win Đắc Nông 86, Win Quảng Ngãi 70
04/12/2020 Gia Lai 59, Ninh Thuận 46 Win Gia Lai 59
03/12/2020 Bình Định 15, Quảng Bình 45, Quảng Trị 62 Win Bình Định 15, Win Quảng Trị 62
02/12/2020 Đà Nẵng 27, Khánh Hòa 56 Win Đà Nẵng 27
01/12/2020 Đắc Lắc 44, Quảng Nam 31 Win Đắc Lắc 44
30/11/2020 Phú Yên 78, Thừa Thiên Huế 31 Win Phú Yên 78, Win Thừa Thiên Huế 31
29/11/2020 Khánh Hòa 43, Kon Tum 90 Miss
28/11/2020 Đà Nẵng 35, Đắc Nông 02, Quảng Ngãi 86 Win Đắc Nông 02, Win Quảng Ngãi 86
27/11/2020 Gia Lai 41, Ninh Thuận 57 Win Gia Lai 41
26/11/2020 Bình Định 62, Quảng Bình 53, Quảng Trị 81 Win Bình Định 62, Win Quảng Bình 53, Win Quảng Trị 81
25/11/2020 Đà Nẵng 15, Khánh Hòa 44 Win Khánh Hòa 44
24/11/2020 Đắc Lắc 25, Quảng Nam 18 Miss
23/11/2020 Phú Yên 67, Thừa Thiên Huế 46 Win Phú Yên 67
22/11/2020 Khánh Hòa 00, Kon Tum 82 Win Khánh Hòa 00, Win Kon Tum 82
21/11/2020 Đà Nẵng 94, Đắc Nông 05, Quảng Ngãi 55 Win Đà Nẵng 94, Win Đắc Nông 05
20/11/2020 Gia Lai 25, Ninh Thuận 34 Win Gia Lai 25
19/11/2020 Bình Định 85, Quảng Bình 55, Quảng Trị 17 Win Bình Định 85
18/11/2020 Đà Nẵng 15, Khánh Hòa 98 Win Đà Nẵng 15, Win Khánh Hòa 98
17/11/2020 Đắc Lắc 71, Quảng Nam 93 Win Đắc Lắc 71
16/11/2020 Phú Yên 65, Thừa Thiên Huế 70 Win Phú Yên 65
15/11/2020 Khánh Hòa 32, Kon Tum 28 Win Khánh Hòa 32, Win Kon Tum 28
14/11/2020 Đà Nẵng 69, Đắc Nông 40, Quảng Ngãi 91 Win Đà Nẵng 69, Win Quảng Ngãi 91
13/11/2020 Gia Lai 21, Ninh Thuận 58 Win Gia Lai 21, Win Ninh Thuận 58
12/11/2020 Bình Định 24, Quảng Bình 94, Quảng Trị 66 Win Bình Định 24
11/11/2020 Đà Nẵng 32, Khánh Hòa 11 Win Khánh Hòa 11
10/11/2020 Đắc Lắc 97, Quảng Nam 99 Win Đắc Lắc 97, Win Quảng Nam 99
09/11/2020 Phú Yên 28, Thừa Thiên Huế 01 Win Phú Yên 28, Win Thừa Thiên Huế 01
08/11/2020 Khánh Hòa 72, Kon Tum 22 Win Kon Tum 22
07/11/2020 Đà Nẵng 75, Đắc Nông 83, Quảng Ngãi 45 Win Đà Nẵng 75, Win Đắc Nông 83, Win Quảng Ngãi 45
06/11/2020 Gia Lai 34, Ninh Thuận 30 Win Ninh Thuận 30
05/11/2020 Bình Định 86, Quảng Bình 45, Quảng Trị 67 Win Quảng Trị 67
04/11/2020 Đà Nẵng 30, Khánh Hòa 95 Miss
03/11/2020 Đắc Lắc 09, Quảng Nam 76 Win Đắc Lắc 09
02/11/2020 Phú Yên 23, Thừa Thiên Huế 40 Win Thừa Thiên Huế 40
01/11/2020 Khánh Hòa 94, Kon Tum 05 Win Khánh Hòa 94, Win Kon Tum 05
31/10/2020 Đà Nẵng 80, Đắc Nông 70, Quảng Ngãi 50 Win Đà Nẵng 80, Win Đắc Nông 70, Win Quảng Ngãi 50
30/10/2020 Gia Lai 22, Ninh Thuận 99 Win Ninh Thuận 99
29/10/2020 Bình Định 61, Quảng Bình 11, Quảng Trị 21 Miss
28/10/2020 Đà Nẵng 38, Khánh Hòa 81 Win Đà Nẵng 38, Win Khánh Hòa 81
27/10/2020 Đắc Lắc 18, Quảng Nam 19 Win Đắc Lắc 18
26/10/2020 Phú Yên 97, Thừa Thiên Huế 29 Win Phú Yên 97, Win Thừa Thiên Huế 29
25/10/2020 Khánh Hòa 15, Kon Tum 33 Win Khánh Hòa 15, Win Kon Tum 33
24/10/2020 Đà Nẵng 89, Đắc Nông 71, Quảng Ngãi 74 Win Đà Nẵng 89, Win Đắc Nông 71
23/10/2020 Gia Lai 21, Ninh Thuận 42 Win Gia Lai 21, Win Ninh Thuận 42
22/10/2020 Bình Định 95, Quảng Bình 19, Quảng Trị 71 Win Bình Định 95, Win Quảng Bình 19, Win Quảng Trị 71
21/10/2020 Đà Nẵng 35, Khánh Hòa 85 Miss
20/10/2020 Đắc Lắc 24, Quảng Nam 39 Win Quảng Nam 39
19/10/2020 Phú Yên 41, Thừa Thiên Huế 36 Win Phú Yên 41, Win Thừa Thiên Huế 36
18/10/2020 Khánh Hòa 60, Kon Tum 10 Win Khánh Hòa 60
17/10/2020 Đà Nẵng 45, Đắc Nông 27, Quảng Ngãi 95 Win Đắc Nông 27
16/10/2020 Gia Lai 17, Ninh Thuận 12 Win Gia Lai 17, Win Ninh Thuận 12
15/10/2020 Bình Định 67, Quảng Bình 19, Quảng Trị 37 Win Quảng Bình 19
14/10/2020 Đà Nẵng 84, Khánh Hòa 11 Win Đà Nẵng 84, Win Khánh Hòa 11
13/10/2020 Đắc Lắc 56, Quảng Nam 45 Win Quảng Nam 45
12/10/2020 Phú Yên 93, Thừa Thiên Huế 04 Win Phú Yên 93, Win Thừa Thiên Huế 04
11/10/2020 Khánh Hòa 57, Kon Tum 39 Win Khánh Hòa 57, Win Kon Tum 39
10/10/2020 Đà Nẵng 89, Đắc Nông 93, Quảng Ngãi 10 Win Đà Nẵng 89, Win Quảng Ngãi 10
09/10/2020 Gia Lai 49, Ninh Thuận 30 Win Ninh Thuận 30
08/10/2020 Bình Định 34, Quảng Bình 16, Quảng Trị 06 Win Quảng Bình 16, Win Quảng Trị 06
07/10/2020 Đà Nẵng 22, Khánh Hòa 88 Win Đà Nẵng 22, Win Khánh Hòa 88
06/10/2020 Đắc Lắc 62, Quảng Nam 64 Win Đắc Lắc 62, Win Quảng Nam 64
05/10/2020 Phú Yên 96, Thừa Thiên Huế 95 Win Phú Yên 96
04/10/2020 Khánh Hòa 70, Kon Tum 29 Win Khánh Hòa 70
03/10/2020 Đà Nẵng 19, Đắc Nông 15, Quảng Ngãi 81 Miss
02/10/2020 Gia Lai 80, Ninh Thuận 62 Win Ninh Thuận 62
01/10/2020 Bình Định 16, Quảng Bình 43, Quảng Trị 72 Win Quảng Trị 72
30/09/2020 Đà Nẵng 46, Khánh Hòa 58 Win Khánh Hòa 58
29/09/2020 Đắc Lắc 13, Quảng Nam 78 Win Quảng Nam 78
28/09/2020 Phú Yên 30, Thừa Thiên Huế 60 Win Thừa Thiên Huế 60
27/09/2020 Khánh Hòa 68, Kon Tum 35 Win Kon Tum 35
26/09/2020 Đà Nẵng 48, Đắc Nông 74, Quảng Ngãi 59 Win Đà Nẵng 48, Win Quảng Ngãi 59
25/09/2020 Gia Lai 35, Ninh Thuận 53 Miss
24/09/2020 Bình Định 05, Quảng Bình 67, Quảng Trị 42 Win Bình Định 05, Win Quảng Bình 67, Win Quảng Trị 42
23/09/2020 Đà Nẵng 34, Khánh Hòa 21 Win Đà Nẵng 34, Win Khánh Hòa 21
22/09/2020 Đắc Lắc 91, Quảng Nam 15 Win Đắc Lắc 91, Win Quảng Nam 15
21/09/2020 Phú Yên 18, Thừa Thiên Huế 99 Win Phú Yên 18, Win Thừa Thiên Huế 99
20/09/2020 Khánh Hòa 03, Kon Tum 65 Win Khánh Hòa 03, Win Kon Tum 65
19/09/2020 Đà Nẵng 32, Đắc Nông 61, Quảng Ngãi 26 Win Đà Nẵng 32, Win Đắc Nông 61
18/09/2020 Gia Lai 20, Ninh Thuận 63 Win Gia Lai 20
17/09/2020 Bình Định 37, Quảng Bình 90, Quảng Trị 00 Win Quảng Trị 00
16/09/2020 Đà Nẵng 11, Khánh Hòa 24 Win Đà Nẵng 11, Win Khánh Hòa 24
15/09/2020 Đắc Lắc 98, Quảng Nam 13 Win Đắc Lắc 98, Win Quảng Nam 13
14/09/2020 Phú Yên 61, Thừa Thiên Huế 32 Win Phú Yên 61, Win Thừa Thiên Huế 32
13/09/2020 Khánh Hòa 97, Kon Tum 63 Win Khánh Hòa 97, Win Kon Tum 63
12/09/2020 Đà Nẵng 63, Đắc Nông 09, Quảng Ngãi 94 Win Đà Nẵng 63, Win Đắc Nông 09, Win Quảng Ngãi 94
11/09/2020 Gia Lai 51, Ninh Thuận 90 Win Gia Lai 51
10/09/2020 Bình Định 36, Quảng Bình 61, Quảng Trị 38 Win Bình Định 36, Win Quảng Trị 38
09/09/2020 Đà Nẵng 36, Khánh Hòa 20 Win Đà Nẵng 36, Win Khánh Hòa 20
08/09/2020 Đắc Lắc 16, Quảng Nam 29 Win Đắc Lắc 16, Win Quảng Nam 29
07/09/2020 Phú Yên 50, Thừa Thiên Huế 29 Win Phú Yên 50, Win Thừa Thiên Huế 29
06/09/2020 Khánh Hòa 92, Kon Tum 47 Win Khánh Hòa 92
05/09/2020 Đà Nẵng 13, Đắc Nông 54, Quảng Ngãi 56 Win Quảng Ngãi 56
04/09/2020 Gia Lai 73, Ninh Thuận 68 Win Gia Lai 73, Win Ninh Thuận 68
03/09/2020 Bình Định 43, Quảng Bình 17, Quảng Trị 37 Win Bình Định 43, Win Quảng Bình 17
02/09/2020 Đà Nẵng 93, Khánh Hòa 32 Win Khánh Hòa 32
01/09/2020 Đắc Lắc 31, Quảng Nam 07 Win Quảng Nam 07
31/08/2020 Phú Yên 08, Thừa Thiên Huế 12 Win Phú Yên 08, Win Thừa Thiên Huế 12
30/08/2020 Khánh Hòa 76, Kon Tum 81 Win Khánh Hòa 76, Win Kon Tum 81
29/08/2020 Đà Nẵng 15, Đắc Nông 79, Quảng Ngãi 19 Win Đà Nẵng 15, Win Đắc Nông 79
28/08/2020 Gia Lai 75, Ninh Thuận 00 Win Ninh Thuận 00
27/08/2020 Bình Định 12, Quảng Bình 29, Quảng Trị 71 Win Bình Định 12, Win Quảng Bình 29
26/08/2020 Đà Nẵng 01, Khánh Hòa 33 Win Đà Nẵng 01
25/08/2020 Đắc Lắc 84, Quảng Nam 36 Win Quảng Nam 36
24/08/2020 Phú Yên 40, Thừa Thiên Huế 14 Win Phú Yên 40, Win Thừa Thiên Huế 14
23/08/2020 Khánh Hòa 97, Kon Tum 58 Win Khánh Hòa 97, Win Kon Tum 58
22/08/2020 Đà Nẵng 36, Đắc Nông 04, Quảng Ngãi 80 Win Đà Nẵng 36, Win Đắc Nông 04, Win Quảng Ngãi 80
21/08/2020 Gia Lai 05, Ninh Thuận 63 Win Gia Lai 05
20/08/2020 Bình Định 67, Quảng Bình 19, Quảng Trị 36 Win Bình Định 67, Win Quảng Trị 36
19/08/2020 Đà Nẵng 21, Khánh Hòa 33 Miss
18/08/2020 Đắc Lắc 70, Quảng Nam 78 Win Quảng Nam 78
17/08/2020 Phú Yên 60, Thừa Thiên Huế 10 Win Thừa Thiên Huế 10
16/08/2020 Khánh Hòa 27, Kon Tum 70 Win Khánh Hòa 27, Win Kon Tum 70
15/08/2020 Đà Nẵng 17, Đắc Nông 87, Quảng Ngãi 28 Win Đà Nẵng 17, Win Đắc Nông 87, Win Quảng Ngãi 28
14/08/2020 Gia Lai 10, Ninh Thuận 83 Win Gia Lai 10
13/08/2020 Bình Định 57, Quảng Bình 77, Quảng Trị 93 Win Quảng Bình 77, Win Quảng Trị 93
12/08/2020 Đà Nẵng 21, Khánh Hòa 65 Win Đà Nẵng 21, Win Khánh Hòa 65
11/08/2020 Đắc Lắc 18, Quảng Nam 84 Win Quảng Nam 84
10/08/2020 Phú Yên 45, Thừa Thiên Huế 82 Win Phú Yên 45